En munk med et budskab til vor tid

Dansk bog om karmelitermunken
Johannes af KorsetKan en karmelitermunk fra 1500-tallet være en åndelig vejleder for vor tid?Det mener Grethe Livbjerg, som har skrevet bogen ”Johannes af Korset – åndelig vejleder for vor tid”. Og efter at have læst beretningen om ham, vil jeg give hende ret. Johannes af Korset har et budskab, som er aktuelt i vores tid.
Bogen er opdelt i to dele. Den første del fortæller kronologisk om spanske Juans (den senere Johannes af Korset) liv fra ungdom til død. Juan levede fra 1542 til 1591 i Spanien. Han valgte i en ung alder at gå i kloster og blive karmelitermunk.
Beskrivelsen giver et indtryk af en mand, der er drevet af en dyb længsel efter Gud. Johannes var tilsyneladende en sammensat person, som på den ene side var en igangsætter og leder, og på den anden side var poet og sjælesørger.
Han var også en mand kendt med sygdomme og trængsler. Bl.a. får vi et godt indblik i datidens kirkepolitik og magtkampe, som også Johannes af Korset blev offer for, da han røg ni måneder i et kloster-fængsel, hvor han levede under kummerlige forhold. Men det er også igennem disse tider, at hans hjerte formes. Han bliver en brudt mand. Det er fra ham, vi kender betegnelsen ”sjælens dunkle nat”, som beskriver den renselsesproces, man må igennem for at trænge dybere ind i fællesskabet med Gud. Han modnes fra ”en ret så rigoristisk ung ordensmand til den ømmeste åndelige fader” (citat fra bogen) og fremstår som en sund, åndelig mand, som både har humor og ikke lader sig dupere af falsk åndelighed.

Hans liv blev hans budskab

Den anden del af bogen behandler Johannes af Korset som poet, mystiker og teolog. Hans yndlingsskrift var Højsangen, og det fremgår tydeligt af hans egen poesi, som vi får forfatterens udlægning af. Hvis man ikke er kendt med Johannes af Korset og hans poesi i forvejen er forfatterens fortolkning til hjælp i forståelsen. Johannes’ teologi er præget af samfundet med Gud, at blive renset for alt, der hindrer dette fællesskab, så man kan give sig helt hen til Gud.
I en tid, der præges af ”how to”-bøger, metoder og strategier, kan man med Paulus sige: ”Vi har mange lærere, men få fædre” (1. Kor. 4,15). Netop i en sådan tid er det befriende med en bog om en mand, hvis liv også blev hans budskab. Johannes af Korset kalder os med sit eksempel ind til et liv med Gud, til først og fremmest at være i Guds nærhed, og ud fra det leve vort kristenliv.
Den svenske forfatter Peter Halldorf har sagt, at der er en ”understrøm”, der bevæger sig i kirken i dag. Jeg vil ikke tøve med at kalde denne bog en del af den ”understrøm”, der udfordrer os til at lukke andre støjgener ude og bevæge os ind i stilhed, kontemplativ bøn og dybere Guds-fællesskab.
Bogen vækker ens interesse for at vide mere om Johannes af Korset, men ikke mindst ens længsel efter at leve i et Guds-forhold som ham. Samtidig er det som protestant og frikirkemand godt endnu en gang at sande, at ens rødder som kristen går længere tilbage end Luther og Azusa Street (pinsevækkelsen).

Grethe Livbjerg:
Johannes af Korset – åndelig vejleder for vor tid
186 sider
Katolsk Forlag