Hvor blev Esther og Sankar af?

Et ungt tamilsk ægtepar besøgte mange danske menigheder for nogle år siden, mens de gik på Ungdom med Opgaves bibelskole. I dag planter de menigheder i SydindienEsther og Sankar er tamiler fra den indiske Tamil Nadu provins. De boede i Danmark i to år mens de gik på Ungdom med Opgaves bibelskole på Djursland. I weekenderne rejste de omkring i forskellige kirker for at hjælpe dem med at få kontakt med tamiler i området.De har en særlig historie de to. Esther kommer af en fornem slægt og blev inden sin omvendelse tilbedt som en af hinduismens 300.000 guder og gudinder. Sankar kom fra en fattig familie. Sammen udgør de et team, der som få kan få andre tamiler i tale.

Vinder tillid

Og det er de i fuld gang med, fortæller en af deres kontaktpersoner i Danmark, Simon Vestergård fra Græsted Frimenighed.
– Siden de kom til Indien har de været engageret i evangelisation og er nu igang med at etablere en menighed et sted, hvor der aldig før har været noget kristent arbejde. De er også ved at starte et andet sted.
– De begyndte med at hjælpe de fattige i byen Ooti i det sydlige Indien med de helt grundlæggende fornødenheder, såsom mad og tøj. Derefter fortsatte de med undervisning af små børn, der ellers aldrig ville komme i skole. De kommer fra den dybeste fattigdom, og lærer de helt grundlæggende ting, som at komme til tiden, hygiejne osv. Det er virkelig bunden af samfundet. Men nu har de skabt tillid i befolkningen, så de kan dele evangeliet med dem.

Nedbrændte kirker

Nu er de så i gang med to menigheder og ved at købe en kirkebygning til den ene. Men det er ikke nemt med en hindunationalistisk regering over sig. Nedbrændte kirker hører nemlig til dagens orden.
– En af de diskussioner, hinduerne fører i disse dage, er dette spørgsmål: ”Hvorfor bliver mennesker omvendt?“, fortæller Sankar. – Et spørgsmål fremført i TV af en hindu lyder sådan: „Hvorfor sker det, at hele landsbyer sommetider omvender sig til kristendom- men?“ Han nævnte også, at der måtte være pres bagved. De begyndte så at beskylde de kristne arbejdere for at gøre det arbejde, Helligånden gør. Så hinduerne tror, at præsterne og missionærerne presser folk til at blive omvendt. Men omvendelse er ikke et resultat af menneskelig kraft, men det er en kraft, udvirket af Helligånden, fastslår han.
– Hinduerne siger også: „Hvis vi lader denne vækst fortsætte, vil vi hinduer blive en minoritet, og de kristne vil blive en majoritet. Til sidst vil vi miste den politiske magt“.

Må ikke skifte religion

I Nagaland i det nordøstlige Indien var der for 110 år siden ingen kristne, men nu er 90 pct. af befolkningen i Nagaland kristne.
– Derfor er lokalregeringen i Tamil Nadu så bange for, at de vil miste deres magt, fortæller Sankar. – En ny lov kaldet ‘Tamil Nadus forbud af 2002 mod at presse til at skifte religion’ er trådt i kraft. Ingen må omvende eller forsøge at omvende andre fra en religion til en anden. Den, der gør det, ved afholdelse af en ceremoni, eller i egenskab af en religiøs præst eller ved direkte eller indirekte at deltage, skal kunne straffes med fængsel op til fire år og kunne idømmes bøde på op til 100.000 rupees (cirka 20.000 kr.).