Indre Mission vil ikke samarbejde med Willow Creek

Bill Hybels udfordrede sidste efterår danske kirkeledere til et mere formelt samarbejde med Willow Creek Association, men det vil Indre Mission ikke være med til. Det besluttede hovedbestyrelsen sidst i januar.- Udgangspunktet for beslutninger, at IM ikke samarbejder tværkirkeligt, forklarer generalsekretær Jens Olesen. – Willow Creek er ikke en evangelisk-luthersk kirke, og derfor kan IM ikke underskrive en samarbejdsaftale.
Men man vil gerne være med i et inspirationsnetværk og kan godt sidde med i en tværkirkelig arbejdsgruppe.
Indre Mission har ellers deltaget med over 200 indremissionærer ved Willow Creek konfrencerne, ligesom kurset Smittende Tro fra Willow Creek har været en succes i IM sammenhænge.