Taget kritik til efterretning

Biskop Søren Lodberg Hvass har taget ombudsmandens kritik til efterretning, han erkender at han, ifølge forvaltningsloven ikke, havde belæg for at afvise Bent Døssing Hansens ønske om, at medbringe en advokat til mødet med biskoppen. Årsagen til afvisningen var, at biskoppen ikke troede, at mødet var omfattet af forvaltningslovens paragraf 8, og dermed retten til at tage en advokat med.