Kirkeløse kristne

At være kristen uden kirke er lige så ulykkeligt som at være barn uden familie.Når kirkevækst udebliver skyldes det ikke kun, at færre kommer til tro, men også at de, der er kommet til tro, dropper ud af kirken igen. Der er lavet en undersøgelse af de såkaldte ”churchleavers” i New Zealand (se side 10), som måske kan lære os noget her i Danmark, hvor Folkekirken går tilbage og frikirkesamfundene står i stampe.
Det er ikke, fordi danskerne ikke er interesserede i kristendom. Eller fordi, der ikke kommer nogen til tro. Tværtimod meldes der om mange ”nyfrelste” gennem kampagner, Alphakurser og lign. Men der står en bagdør åben…
Der er dem, der tror, de kan leve et kristenliv uden fællesskab med andre kristne. De mener åbenbart, de ikke har brug for kirken længere.
Men her tager de så grueligt fejl. At være kristen uden at være en del af et lokalt kristent fællesskab er lige så ulykkeligt som at være et barn sat alene i verden, uden en familie at relatere til. Kirken er livsnødvendig for kristenlivet:
I kirken er identitet. Intet menneske lærer sig selv at kende ved at kigge sig i spejlet. Identitet fås ved at spejle sig i andre kristne, ved bekræftelse fra andre kristne.
I kirken er omsorg. Intet menneske er en ø, heller ikke kristne. Bibelen siger, vi hænger sammen i et „legeme“, hvor „lemmerne“ har indbyrdes omsorg for hinanden.
I kirken er retledning. Ingen kristen sorterer direkte under Vorherre. Vi har brug for at underordne os for at udvikle os sundt, og Gud har givet folk med gaver fra Gud til at undervise og lede, samt folk med mere erfaring end andre.
I kirken er mulighed for praksis. Et barn prøver ting af i familiens trygge rammer. På samme måde er kirken et værksted: Hvordan vil du ellers praktisere Bibelens bud om kærlighed, overbærenhed, tålmodighed osv.?
Når kirken står i stampe skyldes det sikkert, at den ikke er appellerende nok, og at dens omsorgsstruktur ikke er effektiv nok. Men kirken er stadigvæk Guds kirke, uanset hvor dårligt den fungerer, og du er en del af den.
Er du havnet som kirkeløs kristen, har du derfor kun to muligheder: Find en kirke – eller start én!