– teenage hjælp på linien

Den 1. marts er der premie-re på en ny teenage-telefonrådgivning i Århus. På telefonnummer 87 440 940 vil der være folk, som med glæde lægger telefon og øre til små og store problemer. Teenagere og unge vil blive opfordret til at ringe ind og fortælle om alt fra problemer med kæresten eller forældrene – til store eksistentielle problemer som tro, ensomhed, selvmordstanker eller incest.Det er Birgitte Lund, der er initiativtager og leder af projektet. Idéen og lysten til at gøre noget mere for teenagere har hun haft i mange år, men først for nylig tog tankerne konkret form.

Telefonlinie for „almindelige“ teenagere

– Jeg har længe set behovet for at lave et værested for unge. De øvrige væresteder i Århus er særligt rettet mod problem-grupper, så jeg syntes, der manglede et sted for „almindelige“ teeangere – med almindelige teenage-problemer. Når jeg skulle give et bud på, hvad det skulle indeholde, har jeg hele tiden forestillet mig et sted, hvor teenagere kunne slappe af, få hjælp til lektier og en snak – gerne kombineret med telefonrådgivning, fortæller Birgitte Lund.
Til daglig underviser Birgitte Lund i matematik, fysik og statistik på HTX-studiet i Randers. Desuden er hun ansat som konsulent for Undervisningsministeriet, og for øjeblikket er hun oveni i gang med et sidefag på universitetet i børne- og ungdomskultur, historie og medier. Et studium, der gerne må – men ikke SKAL, understreger hun – føre til et job som ungdomskonsulent indenfor det offentlige engang.
I fritiden er Birgitte Lund leder af teenagearbejdet i Pinsekirken i Århus, og frivillig medarbejder på PLEXUS – et værested for ensomme unge under Ungdommens Røde.

Ensomheden blandt unge er stigende

– I forbindelse med mit studium læste jeg på et tidspunkt om Københavns Døgnkontakt, som er et krisecenter for børn og unge, som har nedprioriteret udadvendt arbejde blandt gadebørn for at koncentrere kræfterne omkring telefonrådgivning. De har fundet ud af, at ensomheden blandt unge er voksende. Og ensomme unge går ikke på gaden. De sidder hjemme. De er blufærdige og vil gerne skjule sig – og deres problem. Derfor er telefonen en god måde at komme i kontakt med dem på, fortæller Birgitte Lund:

Tilskud fra kommunen

– Da jeg kort efter læste en annonce i lokalavisen Århus Onsdag, hvor kommunen oplyste om mulighederne for at søge penge til frivilligt arbejde, sprang jeg ud i det og søgte penge til etableringen af en telefonrådgivning, fortæller Birgitte Lund.
Kommunen gav et tilskud på kr. 20.000. De er brugt til leje af lokale, etablering af telefonlinier, køb af telefoner og inventar. Et team bestående af 13 frivillige medarbejdere har gennem nogle måneder været igang med forberedelser til åbningen 1. marts. Den dag åbnes linierne – og så vil der være åbent mandag og lørdag mellem klokken 18.00 og 24.00 på tlf. 87 440 940. Planen er at gøre rådgivningen og nummeret kendt gennem opslag på skoler, i skøjtehaller, Brugser og på diskoteker. Penge til annoncering er der nemlig ingen af endnu.
Forberedte medarbejdere
De 13 frivillige og Birgitte Lund har forberedt sig på spørgsmål indenfor en række områder. Hver af de frivillige medarbejdere har i forløbet forberedt et foredrag om et emne, som så er blevet diskuteret og gennemgået i plenum. Alle informationer om de enkelte emner gemmes i en hængemappe, der er let at komme til, når der er brug for dem. Desuden laver hver enkelt medarbejder korte info-kort til sig selv om de enkelte emner, så de har dem klar, når folk ringer.
Emnerne spænder vidt over mobning, incest, spiseforstyrrelser, skilsmisse, selvmordstanker, kærestesorg, homoseksualitet, ensomhed, omsorgssvigt og mindreværdsfølelse. Store, alvorlige emner, som man må tage konkret stilling til – og dog er Birgitte Lund og rådgiverne klar over, at langt de fleste spørgsmål og samtaler vil komme til at handle om kærestesorg og ensomhed.
Anonyme problemløsere
Birgitte Lund er den eneste af rådgiverne, som træder offentligt frem. Teamet er anonymt – efter råd fra Børnetelefonen og andre med erfaring på området. Men de 13 frivillige medarbejdere er mellem 20 og 55 år gamle, det er tre mænd – resten er kvinder. Kriterierne for udvælgelse har været, at man er kristen, medlem af kirken, glad for teeangere, en god lytter og er tillidsvækkende. Erfaringer, baggrund, interesser og uddannelse er vidt forskellig, og netop det ser Birgitte Lund som en styrke.Til gengæld lægger hun meget vægt på, at gruppen gennem samtaler og et nært samarbejde bevarer en ensartet rådgivning.

Kristent livssyn

– Vi vil lave en kristen Telefonrådgivning. Vores kristne livssyn og værdigrundlag skal være det, der gennemsyrer måden, vi relaterer til de unge på. Samtidig vil vi ikke være bange for at henvise til professionelle, når der er brug for det. Derfor har alle også en liste klar med numre på steder, som Center for Selvmordsforebyggelse, Spiserøret, som er et center for spiseforstyrrelser, og andre, fortæller Birgitte Lund.
Teenager
– Skal jeg beskrive teenagere som en gruppe? Det er svært! Udbryder Birgitte Lund, da hun får opgaven stillet, men efter få sekunder fortsætter hun:
– Aldersmæssigt er de fra cirka 12 år til cirka 16 år. Nogle er meget modne, andre legebørn. Det er en gruppe, som er meget præget af forældre-skilsmisser og af at vokse op hos eneforsørgere. De har problemer med selvværdet. 29 % af alle teenagepiger lider af spiseforstyrrelser og 5-10 % af drengene. 40 % af unge mellem 15 og 24 år har overvejet eller forsøgt at begå selvmord, og skønt antallet af gennemførte selvmord i gruppen er faldende, så er antallet af forsøg steget – særligt blandt piger.
– På den anden side er det en meget åben, meget livlig og livsbekræftende gruppe. De har brug for nogen, der vil lytte, og som vil lade dem være sig selv uden en masse regler og fastlåste rammer. Samtidig har de brug for at få at vide, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. De er udforskende og nysgerrige, og de er midt i en udvikling. De ved en masse og er gode til at argumentere, men de ser alt i sort/hvidt. Det er gruppemennesker. De elsker at være sammen, derfor forstørres problemer med ensomhed kraftigt.
Fremtiden
For Birgitte Lund er målet – drømmen – at den nye telefonrådgivning må vokse og blive til et værested for teenagere. Allerhelst vil hun leje sig ind på en skole eller et andet neutralt sted, hvorfra man kan drive en klub for teenagere. Desuden drømmer hun om en chat-linie på nettet om om et tilbud om e-mail-rådgivning for teenagere.
Men det er i næste omgang. Lige nu gælder det telefonlinien. 87 440 940 – gør det kendt!
Linierne åbner om ganske få dage.