Når præsten mangler, kan degnen prædike…Efter Holger Lissners afsked er der ingen sognepræst i Sdr. Bjert ved Kolding. På grund af ansættelsesstop fra Kirkeministeriet kan det trække ud med at få ansat en sognepræst. Derfor har man valgt at arrangere såkaldte degnegudstjenester:
Den 24. august gennemføres den første ”degnegudstjeneste” med den tidligere kirkesanger i Sdr. Bjert, Verner Schmidt, som prædikant. Verner har også tidligere været annoncekonsulent på Udfordringen. Søndag den 14. september er det medlem af menighedsrådet, Erna Marie Gornitzka, der prædiker og søndag den 5. oktober er prædikanten Hans Erik Friberg, tidl. forstander i Apostolsk Kirke.