Ikke bede til andre end Gud

Jeg har, som mange andre givetvis også har, kigget lidt nærmere på Vassulas hjemmesiderog det, der slår mig, er det meget tydelige katolske islæt, og det er da også OK, men samtidig må jeg sige, at det bekymrer mig, at Vassula modtager budskaber, som ikke holder prøve sammenholdt med Bibelens budskab.
Vassulas omvendelse starter som andre store, nye kristne grupper/kirker med, at en meget stor skytsengel – denne ved navn Daniel, åbenbarer sig og giver hende budskaber. Ifølge Daniels bog kap. 10, vers 13 er en skytsengel en dæmon. Sådan startede det f.eks. også med mormonerne. Paulus siger i Galaterbre-vet kap. 1, vers 6-8: ”om så en engel skulle komme fra himlen med et andet budskab, så lad ham være forbandet i al evighed”.
Blandt mange andre betænkelige ting på denne hjemmeside anbefaler Jesus Vassula, at vi dagligt beder tre bønner, som hun så har fået af ham. Den 1. bøn er at bede tillidsfuldt til Jesu Hellige Hjerte – det kan da gå an – nr. 2 bøn er til ærkeenglen Michael og 3. bøn er til Maria, de hellige engles dronning. Ifølge Jesu egne ord til Satan under fristelsen i ørkenen hedder det i Mattæus kap. 4 vers 10: ”Vig bort, Satan! Thi der står skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene”! Maria var desuden en kvinde af kød og blod – ergo et menneske – og ifølge Bibelen bliver ingen mennesker til engle, når de dør. Desuden advarer både Gamle og Nye Testamente os imod at kontakte de døde ånder, så det kan heller ikke være bibelsk at bede hverken til engle eller til Jomfru Maria. Der er intet bibelsk belæg for, at hun skulle bede for os mennesker, tværtimod siger Nye testamente, at Jesus og Helligånden går i forbøn for os.
At kunne tro, at Jesus skulle have forandret mening om at bede til engle eller afdøde, er ganske og aldeles urigtigt, og jeg kan kun advare enhver mod at tro, at fordi pavedømmet måske anerkender Vassula som en profet i vor tid, så samstemmer hendes budskaber ikke med Bibelen, og det er den vigtigste prøve af alle på hendes budskaber. Jeg tror blot, hun er et tidens tegn på, at mange skal komme i Jesu navn og såmænd måske også udføre mirakler, men det er ikke et tegn på, at det er et budskab fra Gud. Er profetens budskaber først og fremmest ikke i overensstemmelse med Bibelen, er det ikke hverken fra Gud, Jesus eller Helligånden, uanset hvor godt og spændende det lyder.
Kirsten Frost Christensen
A. D. Jørgensens Vej 28
2000 Frederiksberg