Ind i sjælesorgen

Psykoterapeut og virksomhedskonsulent Lone Dalsgaard uddeler både ris og ros til ny indføring i, hvordan man kan drage omsorg for sjælenHvornår har du sidst ført en dybere samtale om livet med en af dine venner, med en kollega eller med din ægtefælle?I bogen At sørge for sjælen opfordrer Ellen Kappelgaard (EK) i det indledende afsnit os alle til at bede Gud om og øve os i at blive bedre til at være opmærksomme og åbne over for at bruge tid på personlige samtaler. Til dette er der hjælp at hente i denne bog. Den er en hjælp til de, der på den ene eller den anden måde har sjælesorg som sin nådegave, eller til dem, der er ved at undersøge, om sjælesorgsopgaven er givet til dem. EK beskriver, hvad sjælesorg er, besvarer spørgsmål om en sjælesørgers kvalifikationer og nævner grænserne til f.eks. diakoni, psykoterapi m.v.

Bogens svaghed

I en bog, der består af 4 dele, skrevet af 4 forfattere, er der naturligt gentagelser, og det kan være svært at finde meningen i denne opdeling. Dette gør sig gældende i denne bog, og det er dens svaghed.

Hvordan varetage sjælesørgeropgaven?

Leif Kristiansens (LK) afsnit er det vægtigste, fordi det tager direkte fat på de problemer, man som sjælesørger står i, og til forskel fra de øvrige kapitler har dette betydelige kapitel bidrag til, hvordan sjælesørgeropgaven skal varetages. LK tager udgangspunkt i, at mennesket er skabt til at leve i bestemte sammenhænge og relationer og kun kan forstås ud fra disse, og at det har konsekvens for sjælesorgen. Vi relaterer til Skaberen, til medskabninger og til skabningen. Afsnittet behandler herefter sjælesørgeriske problemstillinger i de mellemmenneskelige relationer. LK lærer os sjælesørgere at have respekt for den virkelighed, vi lever i: Den faldne verden og syndefaldets konsekvenser, og han beskriver sammenhængen mellem syndens verden og formaningen til at leve som Guds lydefri børn. Derefter tages fat på en række temaer, som vi ofte møder, når vi øver sjælesorg: Skyld, opgør med autoriteter, lidelse og sygdom, samt et specielt afsnit om sjælesorg over for døende og deres pårørende. Desuden selvstændige afsnit om selvmord og seksualitet.

Rigtige meninger, men…

Børge Rasmussen (BR) behandler sjælesørgeriske problemer af åndelig/teologisk art. Jeg synes, at BR er faldet i den grube, han selv nævner: ”Et kapitel med de rigtige meninger, og det har ikke ret meget med sjælesorg at gøre”. Desværre ligner afsnittet mest en kortfattet lærebog i dogmatik. Alle de vigtige temaer er med, som for eksempel fred og vished, helliggørelse, dåbsspørgsmål, nådegaverne og Guds ledelse. Det er de rigtige meninger (!), men læren er kun en del af sjæle-sørgerens udrustning. Der er meget lidt hjælp til sjælesørgeren i, hvordan samtalen føres med det menneske, der funderer over trosspørgsmål, er anfægtet, tvivlende, søgende eller kæmper med synden. Afsnittet om ”nådens orden” er en undtagelse. Dette afsnit gør op med en hos mange kristne indlært og indgroet forestilling om, på hvilken måde det er rigtigt at tilegne sig frelsen. BR giver eksempler på, hvordan denne lære har skabt sjælesørgeriske problemer som for eksempel: ”Har jeg tro nok?” og ”Er min omvendelse ægte nok?” Her lærer vi sjælesørgere lidt om, hvad der kan være baggrunden for disse spørgsmål, og vi får hjælp til i samtalen med et menneske med disse spørgsmål at fokusere på Kristus, og hvad han har gjort.

Fokus på livskvalitet fremfor forvalteransvar?

Bogen behandler ikke sjælesørgeriske problemstillinger i relation til vores forvalteransvar. Gad vide, om der er en sammenhæng mellem denne mangel og tidens trend i retning af at fokusere på den enkelte person og dennes livskvalitet mere end på vores ansvar?

I grænselandet mellem teologi og psykologi

Afsnittet af Maria Kofod Techow (MKT) er et relevant bidrag til de, der gerne vil kende lidt til de psykologiske begreber og til grænserne. Skønt MKT skriver på en lidt akademisk måde, er afsnittet en god hjælp til orientering i grænselandet mellem teologi og psykologi, og dermed også en hjælp for den sjælesørger, der vil være opmærksom på den hjælpsøgendes eventuelle behov for professionel assistance.

Til inspiration

En god bog til inspiration, men ikke en så grundig bog, som vi ellers er vant til fra Credo Forlag.

Ellen Kappelgaard, Maria Kofod Techow, Børge Rasmussen og Leif Kristiansen:
At sørge for sjælen
240 sider • 225 kr
Credo


Artiklen fortsætter efter annoncen: