Kunsten og de unge

– og en replik til en anmeldelseCredo Forlag satser på unge og vil også gerne engagere dem i kunst. Det siger forlagets tidligere leder, Inger Margrethe Kofod-Svendsen, lidt om i dette lyninterview.
Credo udgav for fire år siden bogen Snit – essays om kunst og har nu igen udgivet en bog om emnet kunst og kristendom: Imagine af Steve Turner. Hvorfor? Og hvorfor Steve Turners bog?
– Kunst og kultur fylder ganske meget i unge kristnes liv, og derfor mener vi, det er relevant at have det med i repertoiret. Det er Gud, der udruster mennesker med kreative evner, og Bibelen har meget at sige om kulturel udfoldelse. Det er vigtigt at overveje, hvordan vi som kristne skal forholde os og være med i kulturopgaven.
– Så læste vi Turners bog og fandt, at den har en sund bibelsk funderet holdning. Tur-ner lider hverken af berøringsangst eller mindreværdskomplekser, men har en frejdig overbevisning om, at kristne skal bruge deres gudgivne evner til Guds ære ved netop at være kreative, flittige og dygtige i deres udfoldelse. Han sætter ord på fejl og mangler i nyere kunst, men han ser også vidnesbyrd om tro på Jesus og frelse i ham. Bogen er spændende, fordi den ser vor tids kulturliv i lyset fra Bibelen.
– Så er det altid ærgerligt, hvis nogen ikke har fået øje på eller ønsket at videregive, hvad der er en bogs anliggende. Turner ligger ikke under for, men er meget uforfærdet i forhold til tidens kunst. Og så ønsker han kristne kunstnere på banen og vil have dem og alle os andre til at tænke bibelsk om at være kristen i kulturen – både som udøvere og brugere.

Forlaget har som primær målgruppe unge/studerende – en gruppe, man nok kunne betegne som fremtidens læsere. Hvad gør forlaget for at fange dem?
– Det er KFS’erne, dvs. studerende fra gymnasie- til kandidatfasen, der er vores primære målgruppe. De står i en daglig udfordring af deres kristne tro og har brug for det kristne budskab i klar tekst. Sekundært vil vi gerne stå til rådighed for „gamle“ KFS’ere og endelig vil vi naturligvis gerne sælge til alle andre interesserede.
– For at nå læserne, har vi først og fremmest satset på relevans og kvalitet. En Credobog skal være værd at stifte bekendtskab med, og vi har vedholdende gentaget, at KFS’ere læser bøger.

Credo Forlag skiftede pr. 1. august forlagsleder. Efter 8 år på posten stoppede cand.theol. Inger Margrethe Kofod-Svendsen og overlod jobbet til cand.komm. Rolf Weber Jørgensen. Han har et godt kendskab til bog- og forlagsverdenen: – Bogen er ikke et dødt medie, mener han, – og den er værd at bruge tid på og kæmpe for, og jeg vil gerne med bogudgivelser være med til at hjælpe mennesker til at kende, elske og tjene Gud og unge til at få svar på et af deres store spørgsmål: Hvordan lever jeg som kristen, dvs hvordan får jeg koblet tro og liv?