Kvindeforkæmper fra Tanzania til Danmark

Margareth Shilimpaka, leder af Ntoma husholdningsskole i Tanzania, vil den næste måned rejse rundt i Danmark og fortælle om hendes arbejde med kvinder i Tanzania.
– Især i de små isolerede landsbyer er kvindernes situationen meget ringe. Kvinderne kender ikke deres rettigheder, hvad angår demokrati, social- og økonomisk selvstændighed, og kvinderne bærer desuden det største læs i opretholdelsen af familien både med hensyn til økonomi, opdragelse, husholdning mv., påpeger Margareth.
I foråret 2003 fik Danmission bevilget 2.737.000 kr. af Danida til udvidelse af skolen og til kapacitetsopbygning af kvindearbejdet i den lutherske kirke i Tanzania.