Tvivlsomt liberalt frisind

Under åbningsdebatten torsdag den 9. oktober holdt Jens Rohde som ordfører for Venstre en hyldesttale til de liberale frihedsidealer. Han sagde blandt andet:
”Værdikamp handler om menneskets frihed og om menneskets ansvar for det fællesskab, vi er en del af. (…) Den handler om frihed til forskellighed, men også om ansvar for samhørighed. Værdikamp handler ikke om ensretning af mennesker, om kamp mod andre eller knægtelse af forskellig kunst- eller kultursyn. Jeg vil gerne sige til alle liberale mennesker i Danmark, at hvis en værdikamp tager udgangspunkt i at kæmpe mod bestemte grupper, får kampen et totalitært præg. En sådan kamp vil aldrig kunne skabe fælles værdier, kun grave grøfter.”
Ordene står desværre i skærende modstrid til Jens Rohdes udtalelser to dage i forvejen, hvor han valgte at boykotte den traditionsrige gudstjeneste forud for Folketingets åbning og i stedet demonstrativt gå i Folketingets motionsrum. Årsagen var, at kirkeminister Tove Fergo havde valgt indremissionspræsten Thomas Kristensen som prædikant, og Jens Rohde sagde følgende: ”Det er simpelthen for sort med Indre Mission. Folketingets åbning er en festdag, og jeg gider ikke gå foroverbøjet ind ad døren.”
Så var der anderledes konsekvens i kirkeminister Tove Fergos forsvar for valget af Thomas Kristensen som prædikant. Hun udtalte: ”Valget viser rummeligheden i folkekirken, og så ville jeg i dag være helt sikker på, at præsten troede på Gud.”
Det er ikke altid, jeg er enig med Tove Fergo, men ret skal være ret: I denne sag er jeg 100 procent enig med kirkeministeren!
Mogens Nørgård Pedersen (MF) gruppeformand for
Kristeligt Folkeparti