Morten Munch ansat på SALT

Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi i Danmark (SALT) har ansat cand. teol. Morten Munch pr. 1. 1. 2004 som bibelsk teolog. Samtidig fratræder Morten Munch sin stilling som præst i Københavns Frimenighed. Stillingen på SALT er en 50% stilling, ligesom Morten Munchs ansættelse som landsleder i Dansk Oase vil være det fra 1.1. 2004.
På SALT skal Morten Munch arbejde med de nytestamentlige fag samt emnet spiritualitet. Morten Munchs teoretiske og praktiske arbejde med mødet mellem bibel, menighed og mission er centralt i SALTs mission: At drive menighedsbaseret teologisk lederuddannelse til fremtidens kirke.
Morten Munch er uddannet ved Århus Universitet og har desuden foretaget teologiske studier i Jerusalem, Etiopien og Japan. Han bringer en bred erfaring med menighedsarbejde med sig fra ansættelser i Århus Valgmenighed, Kingos Kirke på Nørrebro og Københavns Frimenighed.
Morten Munch har et indgående kendskab til SALTs menighedsbaserede arbejde med teologisk lederuddan-nelse i et missionalt perspektiv, da han som landsleder i Dansk Oase har været medinitiativtager til akademiet og har siddet i bestyrelsen siden begyndelsen i 2000.