Norge: Socialminister roser kristen rehabilitering

90 pct. af statstilskud til bekæmpelse af alkohol- og stofmisbrug gives til kristne organisationer. – De får ikke, fordi de er kristne, men fordi de kan fremvise kvalitet, udtaler den norske socialminister Ingegjerd Schou ifølge Korsets Seier.
I 2003 var der 32 organisationer, som søgte om støtte fra det norske socialministerium. Halvdelen af ansøgerne var kristne organisationer. Dobbelt så mange kristne som ikke-kristne organisationer fik støtte af den norske stat. De fik over 33 millioner kroner. De ikke-kristne fik ”kun” 2,5 millioner.
Af de 33 millioner fik Pinsebevægelsens Evangeliesentre hele 23 millioner. Evangeliesentrene ledes af ægteparret Lise og Ludwig Larsen, der selv har baggrund som alkoholmisbrugere.