Tro og/eller viden

Kristendom og naturvidenskab betragtes ofte som to størrelser, der ikke kan forenes. Det er en populær opfattelse, at naturvidenskaben problematiserer det at tro på en skabende Gud.
Men sådan behøver det ifølge lektor John Nørgaard Nielsen fra Aalborg ikke at være. Det fortæller han om ved et foredrag på Menighedsfakultetet i Århus på næste fredag. I foredraget vil han blandt andet komme ind på de såkaldte Intelligent Design-teorier.