Advent er positiv forventning

Frygt ikke! Det var de første ord, Jesus sagde, når han mødte mennesker. Og ind imellem tilføjede han „Tro kun!“ Det er netop adventstidens budskab: Vær i positiv forventning!Det er som om, frygt er menneskets naturlige reaktion på det nye, det uventede. Frygt er negativ forventning og kommer til udtryk gennem bekymring eller total angst. Måske på baggrund af tidligere negative erfaringer.
Vi møder det f.eks. i flygtninges mistænksomhed overfor autoriteter. De kommer fra lande, hvor myndighederne var deres fjender og overgreb dagens orden. Har de endelig opnået asyl i Danmark, er myndighederne nu deres venner og kommunens ansatte så vidt muligt deres hjælpere. Men det har de svært ved at forstå…
Overført på det åndelige: Hvad forventer vi af Gud, kirke, præster, ja, religionen i det hele taget? Religion betyder „at binde sammen“ (lat.: reli-gare) og omhandler menneskets absolutte afhængighed af Gud. Men desværre har mennesker ofte sat sig i Guds sted og brugt religionen til undertrykkelse.
Det var bl.a. det, Jesus kom for at gøre op med. Navnet Jesus, Yeshua på hebraisk og beslægtet med navnet Yoshua, Josva på dansk, betyder „frelser, befrier“.
Så hvad forventer vi nu af kristendommens hovedperson i denne søde adventstid?
Hvad betyder det, at Gud blev menneske? At han bryder sig om os, selvfølgelig!
Hvad betyder det, at han levede iblandt os? At han forstår os!
Hvad betyder det, at han døde på korset? At der ikke er synder, der er for store eller for små for ham til at tilgive!
Hvad betyder det, at han opstod? At han lever, er nær hos os og kan hjælpe i enhver situation!
Hvad betyder det, at han kommer igen? At han har fuld kontrol over verdensbegivenhederne, og at han får det sidste ord!
Det er da noget at have forventning til!
Derfor: Frygt ikke, tro kun.