Flere børn

Under store overskrifter anbefaler statsminister Anders Fogh Rasmussen(AFR) danske familier af dansk rod at få flere børn med den begrundelse, at ellers vil indvandrerne blive flere end os. Glimrende idé! Truslen, han nævner, har hængt over hovedet på os og har været velkendt for enhver, som har villet høre eller se, siden Ayatollah Khomeini i slutningen af 70-erne erklærede, at Islam ikke kunne overvinde Vesten med våbenmagt. Derfor måtte man indvandre og føde sig til et flertal. Derved kunne Islam vinde kampen med Vestens egne demokratiske våben. Situationen bekræftes i dag 1/12 i Radioavisen. En statistik viser, at af befolkningstilvæksten i Europa er 76 af hver 100 personer indvandrer eller indvandrerafkom. — Hvad sagde Glistrup for 30 år siden? Hvad har Den Danske Forening sagt de sidste 17 år, og hvad har Dansk Folkeparti sagt de sidste 7 år? Sandheden synes endelig at være gået op for AFR. Hvad kan AFR nu gøre for at få danskerne til at avle flere børn? Ja, han kunne jo starte med at standse fostermyrderierne. Det er tankevækkende, at summen af de fostre, som lægerne de sidste 30 år har myrdet og skrabet ud af danske kvinders livmødre, temmelig nøje svarer til det antal indvandrere og indvandrerafkom, som Lykketoft, Stig Møller, Haarder m.fl. fremdeles anbefaler til vor velfærd. Er dette åbenbare talforhold ikke vor Skabers løftede pegefinger til Danmark? Desuden var det nok en god idé at fremme “yngelpleje” af danske børn. Ikke ved opbevaring hos pædagogspecialister, men ved børnenes egne mødre. Efter Japans succes med bekæmpelse af ungsdomskriminalitet og stofmisbrug efter 1963, hvor der blev givet økonomiske love, som ledte mødrene tilbage til hjemmene, udtalte chefen for Japans kriminalpoliti: “Succes’en er naturlig, for hvem kan være en bedre rådgiver for et barn eller ungt menneske end netop dets mor?”Lad igen de danske mødre få tid til deres børn, og lad det igen blive en ære for enhver brav dansk mand at sørge for sin egen familie.
Jørgen D. Grønbæk
Bådsgårdvej 92
7840 Højslev