Generalsekretær går på pension

Pastor Ronald Pedersen fratræder sin stilling som generalsekretær for Dansk Sømandskirke ved årsskiftet for at gå på pension.
Ronald Pedersen, der blev ordineret i 1966, har tilbragt sit arbejdsliv som præst for søfarende og udlandsdanskere. Han har været orlogspræst på Flådestation Grønnedal, Grønland, sømandspræst i New York, Hong Kong, Antwerpen og Singapore.
De sidste 11 år har han været generalsekretær for Dansk Sømandskirke, hvor han bl.a. har været en af de bærende kræfter i arbejdet med fusionen af Dansk Sømandskirke og Dansk Kirke i Udlandet.