Økonomisk krise i Norea Radio

Norea Radio har brug for én million kroner frem mod nytår, hvis de skal slippe af med deres underskud
Udmeldingen er særdeles klar i det seneste nummer af Norea Nyt, nyhedsbladet for Norea Radio Danmark. „Økonomisk krise!“ står der med fede bogstaver hen over forsiden.Bag ordene gemmer sig den virkelighed, at Norea Radio i de senere år har haft underskud på regnskabet og ved udgangen af 2002 havde akkumuleret en nettogæld på 475.000 kroner, som siden er vokset til 850.000 kroner.

Forretningsfører Ole Sørensen fra Norea Radio er klar til at skære en stor luns af udgifterne til næste år

– Det er den værste økonomiske situation i de seneste 10 år, siger forretningsfører Ole Sørensen fra Norea Radio.
– Og det er lige før det tangerer rekorden – hvis man kan sige det sådan – fra for en del år siden, hvor vi blev reddet af en donation på 600.000 kroner fra DRs Superchancen. Det var nok til, at vi dengang fik underskuddet pillet ud af verden. Men vi kan nok ikke forvente noget lignende igen, siger han og afslører, at radioen har strategien for fremtiden klar.
– Der kommer drastiske nedskæringer på udgifterne til næste år. Jeg kan endnu ikke sige, hvad det bliver, men vi er nødt til selv at redde kastanjerne ud af ilden. Selv om vi juridisk har et bagland, så hjælper de os ikke ud af denne situation. Det må vi selv klare.

Mangler én million

Sidste år fik Norea Radio flere penge i december, end de nogensinde har fået før. 605.000 kom der dengang ind i gaver. I år er budgettet for november og december på 400.000 kroner. November indbringer normalt 200.000 kroner, så radioen skal have én million kroner ind på kontoen i december, hvis gælden skal høvles helt væk.
– Jeg håber på, at vennerne også i år vil sørge for en flot december. Så kan vi få et overskud på dette års budget og dermed reducere gælden tilsvarende. Men der er under alle omstændigheder lagt an til drastiske nedskæringer næste år, pointerer Ole Sørensen.
– Men selvfølgelig: Gud har gjort det før, og det kan han gøre igen, vurderer han efterfølgende.
Underskuddet i Norea Radio er ikke kommet som følge af et fald i gaveindtægterne, for de har været stigende siden år 2001.
– I år 2000 havde vi et fantastisk år. Gaveindtægterne steg med 30 procent i forhold til året før. Desværre faldt indtægterne igen i år 2001, men siden da har de været stigende. Og i budgettet for i år har vi satset på at nå niveauet for gaveindtægterne i år 2000, oplyser Ole Sørensen.
Norea Radio har i øjeblikket fem medarbejdere på kontoret i Haderslev. Tilsammen udgør de knap fire årsværk.