Hård professor-dom over kirkeministeriet

– Stagneret, isoleret, udygtigt, i dyb krise, lyder dom fra professor i statsretIfølge professor i statsret Tim Knudsen er Kirkeministeriet »i dyb krise«. »I Kirkeministeriet har tiden stået stille«, skriver han i en kronik i Kristeligt Dagblad, hvor han karakteriserer ministeriet som et reservat for udygtige embedsmænd, der lever isoleret fra verden udenfor. Skylden lægger han i høj grad på politikerne, der har ladet ministeriet stagnere, fordi de ikke har prioriteret arbejdet med folkekirken. Skiftende regeringer har sat en række mennesker på ministertaburetterne, som i mange tilfælde dels vidste så lidt om sagerne, at embedsværket måtte bruge lang tid til at sætte dem ind i sagen, og dels måtte mange af ministrene passe kirkens ministerium med venstre hånd ved siden af et andet.

Kirkeminister Tove Fergo tager kritikken til sig og lover at rette op på økonomistyringen
Katastrofal økonomi

Professorens analyse forklarer også kort og klart baggrunden for ministeriets katastrofale økonomi, der ikke er Tove Fergos værk, men er hendes største politiske problem:
– Man fortsatte med budget- og regnskabsprincipper, som ikke var i overensstemmelse med Finansministeriets vejledning fra 1972. Man fortsatte med kun at ansætte jurister. Der blev hverken ansat økonomer eller politologer – bortset fra et par kortvarige ansættelser omkring 1990. Og man fastholdt en organisatorisk struktur, der gjorde økonomistyringen svær. Alt dette gjorde ministeriet sårbart, da der kom et skattestop, og Tove Fergo (V) blev kirkeminister i 2001.

Fergo lover bod og bedring

Kirkeministeren siger nu til Kristeligt Dagblad, at hun forbereder en dramatisk opretning af tingene, der i høj grad sker på baggrund af en rapport som en gruppe specialister fra Finansministeriet afleverede før jul. Der bliver i høj grad tale om en ny ordning på kirkens økonomi, som Fergo i avisen karakteriserer om ‘en StormP. maskine’.