Mercy Ships forlader UMO

Nødhjælpsorganisationen Mercy Ships, der sejler rundt i verden og hjælper syge, fattige og nødlidende, er blevet skilt fra moderorganisationen Ungdom Med Opgave, UMO. – Gennem de seneste år er Mercy Ships begyndt at ændre deres værdier, de er begyndt at aflønne deres øverste medarbejdere, og deres øverste autoritet er ikke UMO’s globale lederskab. Mercy

Mercy Ships sejler sin egen sø

Ships har gode begrundelser for disse ændringer, men summen er, at Mercy Ships har udviklet sig til noget andet end UMO, siger Jim Stier, der er bestyrelsesformand i UMO.
– Det er ikke så meget en skilsmisse, men de er blevet voksne og ønsker mere frihed, fortsætter han. Selv om UMO’s ledelse beklager beslutningen, ønsker de Guds velsignelse for Mercy Ships. UMO’s ledelse forventer, at adskillelsen vil lette forholdet mellem organisationerne, da der nu er en klar forståelse af, at det er to adskilte organisationer.
Fremover vil det ikke være muligt at tage UMO’s grunduddannelse DTS, Discipelskabs Trænings Skole, på Mercy Ships tre skibe Anastasis, Africa Mercy og Caribbean Mercy.