Bibler til alle i Hillerød

225 frivillige uddeler lige nu Det Ny Testamente til alle byens 37.000 indbyggereSelv om den tværkirkelige bibel-event uge i Hillerød slutter på søndag, kan den blive begyndelsen til et helt nyt liv for mange mennesker.Lørdag vil samtlige 16.000 husstande i den nordsjællandske by nemlig modtage et gratis eksemplar af Det Ny Testamente i et særtryk.
Bibel-event ugen er et fælleskirkeligt projekt, hvor folkekirker, Indre Mission, Luthersk Mission og byens frikirker inviterer børn og voksne med på en opdagelsesrejse i Bibelens univers gennem et væld af arrangementer rundt omkring i byen.
Det gælder børneteater og film, gospelworkshop, gudstjenester, foredrag, oplæsning, kunst- og plakatudstillinger og underholdning.

Demokrati, kultur og tro

Initiativtageren til husstands-omdelingen af Det Ny Testamente er sognepræst ved Ullerød Kirke Per Kofoed-Nielsen.
– Vi vil gerne give mennesker den udfordring at sætte sig ind i deres eget historiske, kulturelle og ideologiske grundlag. Som en kristen nation skal vi vide, hvad vi tror på. Den danske Grundlov, kulturarv, demokrati og trosfrihed er bygget på kristendommen. I den sammenhæng spiller Det Ny Testamente en helt central rolle, siger sognepræsten.

Øget åndelig interesse

– Samtidig ønsker Per Kofoed-Nielsen at imødekomme den stadig stigende åndelige interesse og søgen efter Gud, han møder som præst.
– Jeg ønsker, at mennesker skal lære Gud at kende og vide, hvad Kristus har gjort for dem, og det fortæller Det Ny Testamente, siger Per Kofoed-Nielsen, der har fået utrolig mange positive tilkendegivelser fra borgere angående Bibel-event ugen.
– Udgivelsen af de 16.000 eksemplarer af Det Ny Testament er støttet økonomisk af Det Danske Bibelselskab, de lokale kirker, fonde og privatpersoner.
– Forsiden af bogen giver en skildring af Jesu fødsel, død og opstandelse og et billede af Hillerøds vartegn, Frederiksborg Slot. Omslaget er malet af kunstneren Esben Hanefelt Kristensen.