Mere i fradrag til kirkelige formål

Kristendemokraterne kræver, at fradrag for velgørenhed sættes op fra 5.000 til 6.500 kr.Kristendemokraternes erhvervsordfører, Jann Sjursen, mener, det er på høje tid at gøre fradraget for humanitære og kirkelige formål tidssvarende

Jann Sjursen tror på regeringens opbakning

– De almenvelgørende organisationer spiller en vigtig rolle i det danske samfund. For at disse organisationer kan udfylde deres rolle i samfundet, er det vigtigt at sikre de bedst mulige rammer for organisationernes arbejde.

Nuværende sats hindrer

I den forbindelse udgør den nuværende sats for fradragsberettigede gaver en hindring, idet den forringer organisationernes muligheder for at indsamle de nødvendige midler, siger Kristendemokraternes erhvervsordfører Jann Sjursen.
Han har netop fremsat et forslag i Folketinget om at forhøje maksimumsgrænsen for fradragsberettigede bidrag til humanitære og kirkelige forhold. Hvor grænsen i dag er 5.000 kroner om året, skal den frem over ligge på 6.500 kroner.
– En forhøjelse på 1.500 kroner lyder ganske vist ikke af ret meget, og vi så da også allerhelst en grænse på 10.000 kroner om året. Men vi ved, at regeringen ikke rutter med pengene, derfor har vi foreslået en beskeden stigning, som al anstændighed byder, at regeringen og Folketinget stemmer for, siger Jann Sjursen.

Må følge samfundsudviklingen

I forbindelse med skattereformen for 10 år siden blev beløbet for fradragsberettigede gaver sat op fra 3.300 kr. til 5.500 kr. Siden da har beløbsgrænsen været uændret til trods for, at samfundet siden da har udviklet sig skattepolitisk såvel som samfundsøkonomisk i øvrigt.