Netkirke for kirkefremmede

Flere steder i USA er der kommet en ny måde at tænke kirke på. Mennesker samler sig forskellige steder – i hjemmene og på caféer – for at holde gudstjeneste og synge lovsange.
Store skærme med videoklip og lysbilleder fører dem videre i gudstjenesten.
Kirkerne er forskellige teologisk og metodisk, men de er linket sammen via internetsider og konferencer.
Kirkerne henvender sig specielt til dem, der er fremmede over for det at komme i den traditionelle kirke.