– Vi kan ikke, men GUD kan!

– Alt i kroppen påvirkes, hvis man ikke spiser. På samme måde vil vores åndelige liv dø uden Jesus, siger David Straarup

David Straarup er medicinstuderende

Hvad sker der med kroppen rent fysisk, hvis man ikke spiser?
Alt i kroppen påvirkes, hvis man ikke spiser. Gennem maden får man de råstoffer, der skal til, for at kroppen fungerer. Uden dem får man eksempelvis dårlig kondition og vægttab. Når kroppen ikke får næring gennem mad, vil den begynde at „spise“ af bl.a. muskler, og det giver svækket muskelkraft. Desuden vil man også ændres psykisk, og blive f.eks. glemsom, melankolsk og depressiv.

Kan man overføre det til kristenlivet?
Det er fuldt bevidst, at Jesus siger, at han er livets brød. Det er så tilpas jordnært og konkret, at vi nødig skulle gå glip af meningen. Uden ham vil vores åndelige liv dø.
Mange i Danmark er fysisk fejlernæret. De spiser chips og cola eller er syge, så de ikke kan spise. I det åndelige liv bliver mange også fejlernærede. De vælger at „spise chips og cola“, eller får måske ikke andet tilbudt. Derfor er det meget vigtigt, at vi indser, hvad Jesus har at sige, om det at få åndelig sund kost.

Hvad mener Jesus med, at de ledte efter ham, fordi han gav dem noget at spise?
Dagen inden denne tale har Jesus ved et mirakel givet 5000 mennesker mad af en lille drengs madpakke. Hovedsigtet med dette er, udover at mætte deres umiddelbare sult, at give dem et tegn. Et tegn på, at Han er alt, hvad de har brug for. At Han er Guds søn!
De forstår imidlertid intet ud over, at Han er den „brødkonge“, der kan tilfredsstille deres trang til at få maven og „opleveren“ fyldt op. De vil gerne have, men ikke det som Jesus virkelig ønsker at give dem: sig selv!
Hvad skal vi gøre for at flytte vores fokus fra de materielle ting til den „mad“, som Jesus vil give os?
Egentlig tror jeg, at vi skal svare med Jesu egne ord på spørgsmålet: „hvordan vi kan“. „Guds gerning er den…“. Vi kan ikke, men GUD kan! Hvis ikke Gud åbner vore øjne for, hvem Han virkelig er, og hvad vor omgivende verden virkelig er, så vil vore gode intentioner være uden varig effekt. Bibelen kalder evangeliet for en hemmelighed. Mennesker kan ikke tænke sig til det og har i sig selv ingen forudsætninger for at komme frem til det. Gud skal ved et mirakel åbenbare det for os, ellers „dør vi af sult“.

Jesus kalder sig selv livets brød – hvordan skal det forstås?
I teksten kræver folket et tegn af Jesus, før de vil tro ham. På deres bøn giver Jesus dem virkelig et tegn! Han indleder med at sige, at Guds brød kommer ned fra himlen og giver liv. „Ikke dårligt“, har de sikkert tænkt. Senere, da tegnet afsløres, bliver det begyndelsen på enden. I løbet af timer forlader de alle (5000 personer) Jesus. Hvorfor?
Tegnet var: Jesus selv! Livets Brød! Det var for meget af det gode. Denne sølle mand, Guds Brød!? De ønskede mirakler, scener, oplevelser! Hvad fik de? En frelser på et kors, død for syndere!
På samme måde er dit og mit liv knyttet til denne sølle mand. Der er ikke meget for øjet. Vi havde måske kunnet forstå, hvis han var kommet, mindre ussel, og havde „piftet“ vores liv lidt op, kaldt sig „livskvalitet“, eller et „tilbud“ for pæne mennesker. Så kunne han jo passende gøre det godt, som vi ikke lige formår, og være et plaster på vores „syndesår“.
Han kalder sig i stedet din eneste redningsplanke, dit liv, dit alt. Han fortæller dig, at han „satte sit liv til“ for dig! Du var ham ikke værd, du var hans fjende, men han bøjede sig ned, og lod sig slå ihjel som en forbryder. Dødsdømt for dig! Vil du tage imod? Lade Jesus være dit liv?

Jesus lover os, at vi hverken skal sulte eller tørste, når vi kommer til ham. Hvordan kan vi gøre dette til en daglig oplevelse?
Aldrig sulte og tørste. Fornuftige mennesker vil vel altid tage imod et sådant tilbud. Nej,de 5000 mennesker gik FRA Jesus. De ønskede sig en „pille“, der for altid kunne fjerne sulten og tørsten, og deres behov for Jesus. Jesus ønskede, at de skulle komme til ham og BLIVE hos ham.
„Guds gerning“ er, at vi tror på Jesus. Det, Gud gør, er at vise os, hvilket stof vi er lavet af. Han viser os synden i vores liv. Så ønsker du dig en „væk med synden-pille“ eller et „plaster“ over synden, men Gud giver dig en frelser. Ikke et plaster, men en stedfortræder. Han gør dig afhængig af Jesus. Når du ser synden i dit liv, tvinges du derfor til Jesus. Du dør fra dit eget, og Jesus er blevet din stedfortræder. Han er nu dit liv. Jamen, så er du jo fri. Ja, du er fri! Fri for sult, fri for tørst. Så midt i, at du erkender dine fejl, så er du fri. Du er død fra dig selv, Jesus er dit liv!
Hvad skal du så gøre nu, og i morgen og i overmorgen? Bekend din synd, og sig så Jesus tak for, at Han er dit liv, og du er fri! Det er at komme til Jesus og tro på Ham.

Joh. 6,24-36


Artiklen fortsætter efter annoncen:Livets brød

Da skaren nu så, at Jesus ikke var der og hans disciple heller ikke, gik de om bord i bådene og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham: »Rabbi, hvornår er du kommet hertil?« Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som Menneskesønnen vil give jer; for ham har Faderen, Gud selv, sat sit segl på.« Så sagde de til ham: »Hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger?« Jesus svarede dem: »Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt.«
Da sagde de til ham: »Hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet: ›Brød fra himlen gav han dem at spise.‹ « Jesus sagde så til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden.« De sagde til ham: »Herre, giv os altid det brød!« Jesus sagde til dem: »Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.