Lidt godt til opbyggelse

Andagtsbøger, prædikensamlinger, bibelstudieoplæg – det er god litteratur til travle mennesker, der er bevidste om nødvendigheden af „åndelig føde“.Inspirationen for islamsekretær i Danmission Harald Nielsens andagtsbog I sang for lysets Gud er salmebogen.
Med udgangspunkt i 20 af de nye salmer har han skrevet fem andagtsstykker og en bøn. Forfatteren foreslår, at man synger salmen, læser et af andagtsstykkerne og beder bønnen og Fadervor – med det formål at lære salmen.
Det er udmærkede andagtsstykker, som han i øvrigt selv omtaler som små meditationer „over nogle holdepunkter i troen: skabelsen, inkarnationen, Jesu død og opstandelse og Helligåndens sendelse til verden.“

Til søndagen kan man bruge pastor emeritus Erik Ågårds prædikensamling Gyldne tider, der indeholder 40 prædikener holdt fra 1. søndag i advent til 2. pinsedag. Efter prædikenerne er der angivet tekstlæsninger og salmevalg.
Et enkelt aktuelt citat fra bogen for at give et indtryk af indholdet:
„Jeg véd godt, at der er kristne, der vil nøjes med at sige, at Jesus Kristus er opstået „billedligt talt“ … Kære Menighed! Den slags påskeprædiken skal I aldrig give fem flade øre for. Og hvorfor ikke? Fordi, som der står i en salme: ‘Som han opstod, skal vi opstå’ … Ved påsketid for nogle år siden spurgte dagbladet BT nogle københavnerbørn om deres syn på død og opstandelse … en syvårig pige ramte plet med ordene: ‘Hvis Gud dør, så må alle kisterne med de døde blive nede i jorden!’ … troen på Jesu Kristi opstandelse er derfor den kristne menigheds dyrebareste skat.“


Hjælp til studium af Johannesevangeliet gives der i et par små bibelstudiebøger – foreløbig til kap. 1-6 og 7-12, og de kan bruges både individuelt og i grupper. Det er Jørgen Bæk-gaard Thomsen, der har skrevet dem, så der er noget at blive opbygget af. Sidste bog med de resterende kapitler udkommer til september.

Harald Nielsen:
I sang for lysets Gud • 146 sider • 198 kr • Unitas
Erik Ågård:
Gyldne tider • 201 sider
148 kr • Aros
Jørgen Bækgaard Thomsen:
Se Guds lam
Strømme af vand
Pr bog: 48 sider • 40 kr
Lohse