Fra købmand til konsulent

Landsforeningen KFUMs Soldatermissions Unge (LKSU) har pr. 1. maj ansat Kristen Højhus som ny ungdomskonsulent på fuldtid. Kristen Højhus er 28 år, gift med Majbrit og bor i Løgstrup ved Viborg. Han er vokset op i Ulfborg og har de sidste 5 år haft egen købmandsbutik i Viborg.
Med ansættelsen håber foreningen at give bedre mulighed for at styrke folkekirkens mission og den diakonale indsats blandt det indkaldte mandskab i forsvaret. Kristen Højhus afløser den tidligere ungdomskonsulent René Laursen, der dog kun var ansat på halvtid. Samtidig med sin ansættelse i ungdomsforeningen bliver han også medarbejderkonsulent for KFUMs Soldatermission.
LKSU arbejder for at motivere unge til at blive aktive og engagerede i samfundet med en kristen livsholdning og blev dannet i 1995, som en selvstændig ungdomsforening af en gruppe unge soldatervenner. Ungdomsforeningen har p.t. ca. 450 medlemmer fordelt over hele landet og 7 lokalforeninger.