Boganmeldelse
Kristenlivets ABC XXL

Warrens gigantsuccesbog er en simpel, men kapabel introduktion til livet som kristenRick Warren fra den kendte Saddleback Church har med Det målrettede Liv skrevet en slags „Kristenlivets ABC XXL“.Men når forfatteren er amerikaner, kan det næppe undre, at hans introduktion til den kristne tro og det kristne liv må blive lidt voluminøs.
Bogen er bygget op omkring 40 kapitler, som evt. kan læses ét om dagen, og med et par punkter og spørgsmål til eftertanke og overvejelse efter hvert kapitel.
De emner, som bogen kommer ind på, er ting som formålet med livet, bøn, tilbedelse, relationen til Gud, fællesskabet med andre kristne, Bibelen, fristelser og hvordan vi overvinder dem, samt den enkeltes kaldelse og tjeneste. Det er altså et bredt spektrum, der dækkes ind. Og temaet er som det fremgår ikke kristne læresætninger og frelsesvejen, men derimod det kristne liv, som bogens titel da også antyder.
Stilen bærer præg af, at forfatteren forsøger at henvende sig direkte til læseren. Jeg har ikke noget imod, at forfattere er dus med læserne og skriver henvendt til dem, der læser. Men her er det meget udtalt. Et lille irritationsmoment er også, at bogens oversætter konsekvent har valgt at oversætte skriftstederne direkte fra de mange forskellige engelske oversættelser, som forfatteren bruger, i stedet for at vælge en af de 2-3 danske alternativer. Som det er nu, er skriftstederne til tider uigenkendelige, og man må forlade sig på oversætterens evne til at få alle nuancerne med. Men det er nok mest et spørgsmål om smag og behag.

Bogens styrke

Bogens styrke er, at den på glimrende måde formidler en lang række sandheder om det kristne liv til den, som er ny i troen. Sandheder, som burde være kendt af troende i almindelighed, men som man selvfølgelig ikke tager skade af at få genopfrisket. Undervejs er der mange gode pointer, og bogen bærer i det hele taget præg af modenhed og sund fornuft i sin tilgang til de forskellige emner. Som sådan er den en simpel, men kapabel introduktion til livet som kristen.

Rick Warren er pastor for en af de største og hurtigst voksende kirker i USA

Det giver også lidt vægt bag budskabet, at forfatteren er pastor for en af de største og hurtigst voksende kirker i USA, og at hovedtankerne i bogen derfor må siges at have bevist sig i praksis.

For simpel

Men det simple er samtidig bogens svaghed. Når forfatteren skriver, at „Gud bestemte hver eneste lille detalje i dit legeme“, så er det måske lidt for simplistisk for den, der lider af en arvelig sygdom eller en medfødt defekt. Selvom 95% af læserne kan og bør tage budskabet til sig. Eller hvor han skriver, at „uanset hvad årsagen er, ville ingen af dine problemer kunne opstå uden Guds tilladelse“, så er det måske i mange tilfælde en god pointe. Men der sker dog ting her i livet, som ikke er Guds vilje. Eller når forfatteren skriver, at „Gud gør dig ansvarlig for, hvor godt du fulgte dine ledere“, så er det utvivlsomt i de fleste tilfælde en god påmindelse, men der er jo dog ledere, man ikke bør følge og forhold, man bør sige fra overfor.

Anbefalelsesværdig til drøftelse

Det ændrer dog ikke på, at man i de fleste tilfælde kan læse bogen, anvende dens principper og få noget godt ud af det. Ligesom bogen er anvendelig og anbefalelsesværdig for cellegrupper, bibelstudiegrupper og lignende sammenhænge, hvor bogens budskab kan drøftes og måske få tilføjet nogle af de nuancer, som mangler.

Rick Warren:
Det målrettede Liv
348 sider • 178 kr.
Scandinavia