Ny leder på Logos Media

Forlaget Logos Media, der er ejet af Luthersk Missionsforening, får ny forlagsleder. Det er cand. theol. Flemming Poulsen fra Bornholm, der tiltræder 1. januar 2005.Flemming Poulsen har netop afsluttet sine teologi-studier og begynder efter sommerferien på Pastoralseminariet. Sideløbende vil han muligvis følge nogle kurser i markedsføring og virksomhedsledelse for at forberede sig til jobbet som forlagsleder.
Flemming Poulsen afløser Hakon Christensen, som i stedet bliver adminsitrations- og personalechef på Luthersk Missionsforenings sekretariat i Hillerød.
– ole