Bedre som casestory-samling

Lerkar fungerer ikke rigtig som roman, men den kan anbefales som igangsætter til samtale og diskussion i en studiekredsRomanen Lerkar tager fat om nogle af de problemer, som en kristen familie kan blive stillet overfor.Hovedpersonen er den hjemmegående Inga. Hun er gift med Finn, og de har to sønner og datteren Lene, hvis overvejelser om dåb og tjeneste er vigtige drivkræfter i romanens handling. Familien kommer i en lille lokal missionsforening i det nordsjællandske.
Som titlen antyder, fortælles der i lyset af teksten om „skatten i lerkar“ – at vi på bedste vis forsøger at leve evangeliet ud, men at vi er skrøbelige lerkar, der truer med at spærre for udsynet til selve skatten.
Temaerne, der tages op, er bl.a. forholdet til børnene, skilsmisse – gengifte, ikke-troende søskende, udlænding i familien, dåb og gendåb.
Det er alt sammen glimrende og relevante emner, som de fleste voksne troende møder og må tage stilling til, men jeg må indrømme, at jeg har svært ved at identificere mig med nogen af personerne i bogen. Jeg synes, personskil-dringerne mangler dybde, og de kommer nogle steder til at virke næsten karikerede. Helt galt går det med Finns storesøster – den eneste i hans søskendeflok, der er faldet uden for missionshusmiljøet – hun virker simpelthen utroværdig. Fortælleren forfalder til at drage nogle ret firkantede konklusioner ind imellem. Mener Inga virkelig, at hvis mor er udearbejdende, så er det den lige vej til frafald og materialisme?
Lerkar er desuden for lang. Der er for mange ligegyldige almindeligheder, der kommer til at virke bremsende for begivenhedernes gang. Desværre bærer Lerkar præg af at være høstet, før den var moden, og her er det forlaget, jeg langer ud efter. En kraftig opstramning ville nok have givet et bedre resultat, for der er bestemt ansatser til gode skildringer og spændende historier undervejs, men romanen vil for mange ting og får ikke ordentlig greb om dens centrale temaer.
Hvis man ikke lader sig genere af, at bogen som roman betragtet ikke rigtigt fungerer, kunne den f.eks. egne sig glimrende som igangsætter til samtale og diskussion i en studiekreds – en slags samling af cases. Det er den hermed anbefalet som.