Lægemissionær i Tanzania

Markusevangeliets udgave af Missionsbefalingen blev for Villy Vestergaard Olsen et kald, mens han gik på gymnasiet. Derfor blev han læge og siden gennem mange år lægemissionær i Tanzania. I sin erindrings-bog fortæller han om sit eventyrlige liv på missionsmarken, hvor han har oplevet såvel store vanskeligheder som Guds indgriben.

Villy Vestergaard Olsen:
Efter ordre – fra en tropelæges dagbog
143 sider • 158 kr.
LogosMedia