Ydmyghed er et værn

Satan hader dydighed. Han er skrækslagen for ydmyghed; han hader det. Når han ser en ydmyg person, får han kuldegysninger. Hans hår rejser sig, når kristne knæler, for ydmyghed er overgivelse af sjælen til Gud. Djævelen skælver for den sagtmodige, for i netop de områder, som han engang havde adgang til, der står Herren; og Satan er skrækslagen for Jesus Kristus.

Jesus alene er vores retfærdighed

Vores frelse er ikke grundet på, hvad vi gør, men på hvad Jesus bliver for os. Kristus selv er vores retfærdighed. Vi er blevet retfærdiggjort ved tro; vores fred med Gud kommer gennem vor Herre Jesus Kristus (Rom 5,1). Når Satan kommer imod dig, prøver han på at bedrage dig ved at rette din opmærksomhed mod din egen retfærdighed. Jo mere vi indser, at Jesus alene er vores retfærdighed, des mindre kan vores modstander angribe os på vore fejltagelser.
Når anklageren kommer og søger at fordømme dig for ikke at have kærlighed nok, så bør dit svar være: »Det er sandt, jeg har ikke kærlighed nok. Men Guds Søn døde for alle mine synder, selv min ufuldkomne kærlighed.« Træd ud fra de sataniske angrebs skygge og stå i lyset af din Faders kærlighed. Overgiv dig til Gud og bed om, at din svage og ufuldkomne kærlighed må blive udskiftet med Kristi kærlighed og tilgivelse.
Når Satan prøver at fordømme dig for utålmodighed, så skal dit svar igen være: »Ja, i mit kød er jeg meget utålmodig. Men da jeg er født påny, er Jesus min retfærdighed, og gennem Hans blod er jeg tilgivet og renset.« Vend dig igen til Gud. Brug anklagen som en påmindelse om, at du ikke står foran en dommens trone, men snarere en nådens trone, som gør det muligt for dig med frimodighed at nærme dig Gud for at få hjælp (Hebr 4,16).

Øv dig i ydmyghed

Ydmyghedens styrke ligger i, at den bygger en åndelig beskyttelse omkring din sjæl, som forhindrer, at strid, konkurrence og mange af livets irritationer kan stjæle din fred.
Et vidunderligt sted at øve sig på dette er indenfor familien. Som mand er det muligt, at din hustru kritiserer dig for at være ufølsom. Et køligt svar kunne hurtig få samtalen til at stige til konflikt. Alternativet er ganske enkelt at ydmyge dig selv og give din hustru ret. Du var muligvis ufølsom. Bed derefter sammen og bed Gud om en mere følsom kærlighed.
Som hustru kan det være, din mand anklager dig for ikke at forstå det pres, han oplever på arbejde. Sandsynligvis har han ret, du ved ikke, hvad han må stå model til. I stedet for at svare med en modbeskyldning, så ydmyg dig selv og giv ham ret. Bed sammen om, at Gud må give dig et forstående hjerte. Hvis vi forbliver ydmyge i hjertet, vil vi modtage overvældende nåde fra Gud, og Satan vil blive afvæbnet på mange fronter. Husk, Satan hader hellighed. Han er skrækslagen for ydmyghed; han hader det, for ydmyghed er overgivelse af sjælen til Herren, og djævelen er skrækslagen for Jesus Kristus.

Francis Frangipane gav sit liv til Jesus i 1970 og blev gift med sin hustru Denise i 1971.
I 1980 flyttede de sammen med deres 6 børn til Cedar Rapids i Iowa, hvor Francis begyndte at skrive bøger. I 1982 blev han præst i en lokal kirke, der efter en fusion med en anden kirke blev til River of Life Church, hvor Francis har været „senior pastor“ siden. Desuden er Francis i dag leder af kirkens udadrettede arbejde River of Life Ministries. Francis kald er at opmuntre og undervise kristne til at leve et liv i hellighed og efterfølgelse af Jesus.
Francis har i alt skrevet 11 bøger. Denne artikel er fra bogen De Tre Slagmarker, som han skrev i 1989. Denne udgave er udgivet af Forlaget Scandinavia i 1993.