Folkekirkens Nødhjælp mangler troværdighed

På Roskilde festivallen havde Folkekirkens Nødhjælp opført en kopi af „Muren“ – et elektrisk hegn mellem Israel og palæstinensisk område, hvoraf tre procent er en otte meter høj mur. I forbindelse med nævnte kopi var der flere direkte dokumenterbare propaganda informationer ensidigt til palæstinensisk støtte. Også i „Nød“ fra Folkekirkens Nødhjælp er der direkte usandheder bl.a. er der manipuleret med kortmaterialet til palæstinensisk fordel. Jeg vil opfordre interesserede til at gå ind på www.dr.dr/p1/poulfriis/, finde og høre udsendelsen „Nødhjælpsorganisationers ret til at have holdninger“. hvori bl.a. Ole Andersen dokumenterer nogle af de førnævnte usandheder såvel vedrørende Roskilde propagandaen og propagandaen i „Nød“. (…)
Det er urimelig naivt og enøjet at betragte alt, hvad jøder gør, som fejlfrit, men som mangeårig historielærer og personlig kristen må jeg nødvendigvis tage kraftig afstand fra Folkekirkens Nødhjælp og dennes såkaldte hjælpearbejde og bede folk sende deres evt. støtte til nødlidende andre steder hen, idet man må gå ud fra, at organisationen manipulerer tilsvarende ensidigt andre steder i verden.
I Udfordringen nr. 24 fra 10 juni 04 (kan lånes på dit bibliotek) kan man bl.a. læse, at der har været en kirkelig delegation fra Danmark i Israel og (jeg citerer): „Israelerne bygger en stærkt omtalt og omstridt betonmur som et sikkerhedshegn mod terrorisme. Den er otte meter høj og skal være en 600 km lang sikkerhedsmur mellem Israel og Vestbredden. Muren blev en torn i øjet på den danske kirkedelegation.“
Fakta er, at ialt ca. 18 km af „muren“ efter planen skal være nævnte 8 meter høje betonmur, mens resten, ca. 580 km, skal være et gennemsigtigt elektrisk hegn. Troværdigheden til Folkekirkens Nødhjælp kan efterhånden ligge på et meget lille sted. (Forkortet, red.)
Alfred Jensen
St. Torvegade 46, 3700 Rønne