Perler til 2.000 nye læsere

Vi er de sidste to uger blevet over 500 nye abonnenter på Udfordringen. Normalt regner man med, at en avis læses af fire personer, og da Udfordringen kan „holde“ længere end dagsaktuelle aviser, så er vi nok et par tusinde flere, der læser Udfordringen i denne uge.Mærkeligt nok har vi næsten ingen nye læsere fået fra det indre København. Om dette så skyldes problemer med postleveringen eller åndelige bastioner, der skal nedbrydes – ja, det kan man jo så bede over. I hvert fald ville det være rart, hvis der pludselig dukkede en postsæk op!
Blandt de nye læsere er der næsten lige så mange, som har bestilt Jesus-filmen „The Passion of the Christ“.
Som bekendt har vi satset en dyr kuponannonce for at opnå dette, og det er ikke sikkert, vi får udgifterne hjem. Men for Udfordringen – som i alt ægte kristent arbejde – er der langt vigtigere ting på spil end penge.
Jesus sagde: „I har fået det for intet – giv det for intet!“
Hvad er det, vi har fået for intet? Det er at kende Gud. Det er at kende Jesus og kraften i hans ord. Det er at få syndernes forladelse, som gør os fri af skyld. Det er at kende Guds kærlighed, som kan forvandle os indefra og vort forhold til andre. Det er helbredelse. Det er velsignelse. Det er håb i en håbløs verden. Det er Helligånden i os, som vejleder og forklarer og giver os kraft til at holde ud.
Skulle man holde alt det for sig selv? Aldrig.
Jesus sammenlignede „Guds rige“ med en meget kostbar perle, som man vil sælge ALT for at eje. (Mattæus 13)
Men Jesus lagde heller ikke skjul på, at livet kan være hårdt og fyldt med trængsel. At vi kun kan opleve frugterne af det nye liv, hvis vi som grenene suger kraft fra træet selv – fra ham. At være kristen er på én gang noget, man umiddelbart kan tage imod – og noget, der skal leves for at opleves. I perioder, hvor vi ikke lever nær ved Gud, har vi det som alle andre. Så gælder det om at huske på Perlen, vi fik, som forædles gennem alt det, vi gennemlever.