Gud giver glæde

Socialrådgiver Morten Sørensen udlægger søndagens tekst

– Hvad får du umiddelbart ud af denne tekst?
– Jeg kender til både det at have en død tro på Gud og en levende tro på Gud. Og hvis man har en død tro på Gud, vil jeg anbefale, at man i stedet vælger et liv helt uden Gud, for et liv med en død tro er ikke et liv.
– Men jeg har også oplevet at have en levende tro på Gud, hvor troens frugter spirer og gror i mit liv. Det er, når Jesus lever i én; man er en del af ham, af vinstokken, og det er en vild ting at opleve. Teksten handler om en af de store sandheder i kristentroen, nemlig at troen er en organisme og ikke en mekanisme.
– Som den norske præst Carsten Isachsen siger, så handler et godt liv om at have to ingredienser i sit liv: intimitet og aktivitet. Intimiteten er at hvile i Gud, at suge til os fra ham, hvilket vil føre til aktivitet – det vil sige nogle synlige frugter i vores liv, som bliver til velsignelse for andre.

– Hvordan renser Gud for vildskud?
– Det gør han gennem prøvelser. Som der står, så giver tryk på osten mælk, tryk på næsen blod, og tryk på vreden giver strid. Prøvelser er sådan et tryk på livet, de afføder en reaktion hos os, som afslører de dybere lag i vores personlighed.
– Under prøvelser dukker vildskuddene frem, og så får Gud mulighed for at skære dem af. Derfor tillader Gud prøvelser.
– Livet med Gud er et kærlighedsliv, som bliver dybere og dybere, men Gud pakker os ikke ind i vat, for prøvelserne er nødvendige.

– Hvordan undgår man at afbryde forbindelsen til Jesus?
– Det gør vi ved til stadighed at omvende os. Vi skal til stadighed vende ryggen til det, der er galt, og leve i lydighed mod Gud.
– Hvordan kan man vide, om man stadig er på vinstokken og ikke ligger og er ved at visne på jorden?
– Jeg tror ikke, at vi som mennesker kan stå stille. Enten bevæger vi os fremad, eller også går vi tilbage. Men vi kan tjekke vores tilstand ved at se på Åndens frugt i vores liv, som de er nævnt i Galaterbrevet 5:22: Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, hjælpsomhed, godhed, troskab, nænsomhed og selvbeherskelse.
Finder man de ting i sit liv, og går det fremad med dem, så er man stadig på vinstokken. Men finder man i stedet andre ting hos sig selv – for eksempel fjendskab, hidsighed, bitterhed og misundelse, så skal man nok til at overveje, om man ikke er på vej ned i brændestablen.
– Det her er en alvorlig del af teksten, som vi er nødt til at forholde os til.

– Er det en form for betinget blankocheck, Jesus udsteder i vers 7?
– Jesus kalder os ind i et fuldendt fællesskab, hvor vi lytter til hans ord og lever i bøn, i bønnens åndedræt. Vi skal ånde ind og ånde ud. Men vi har ofte lettest ved at ånde ud: Gud, giv mig et bedre job, større hus, flinkere chef, flere penge, hurtigere bil…men vi glemmer at ånde ind, at give os tid til at blive i Guds nærvær.
Det svarer til, at vi går til lægen og beklager os over vores forkølelse, dårlige hjerte og hæmorider, men derefter farer ud af døren uden at give lægen en chance for at fortælle, hvad han kan hjælpe os med.
– Vi skal give os tid til at høre, hvad Gud har at sige. Så vil vores ønsker efterhånden blive i overensstemmelse med Guds vilje, og så vil vores bønner ikke længere handle om, hvad vi selv har lyst til, men de vil være i overensstemmelse med Guds ord – og så vil Gud høre vores bønner. Verset er ikke en blankocheck, men et stort løfte til den, som lever i bøn og i lydighed.

– Hvorfor kan man komme ud af Jesu kærlighed jf. vers 9 og 10 – Gud er jo kærlighed?
– Man vil altid være genstand for Guds kærlighed. Men i for eksempel et ægteskab eller et venskab kan du ikke bare gøre som du har lyst til og bevare kærlighedsfællesskabet. Man må være tro, og det samme gælder forholdet til Gud. Vi skal være lydige mod ham og hans bud, hvis vi vil bevare kærlighedsfællesskabet med ham.
– Det lyder måske tungt, men jeg oplever det som en gave og ikke en byrde. Gud giver en overnaturlig kærlighed og glæde, og Guds bud er gode og sunde – derfor er det ikke tungt at være lydig mod ham. Som nævnt har jeg prøvet at leve et liv med en død tro på Gud, og så bliver Guds bud til sure pligter, men i et kærlighedsfællesskab med Gud er det dejligt at være lydig.

– Hvordan skal vers 11 forstås?
– Det er en opsummering af de foregående 10 vers. Resultatet af at leve som en gren på Jesus er glæde. Den kristne oplever en glæde, som overgår al forstand, en glæde, som kun Gud kan give. Gud ønsker til stadighed at fylde vores hjerte med glæde.
– Vi får del i Jesu glæde, vi drikker af det samme glædens bæger som ham, og det er vin af høj kvalitet!


Artiklen fortsætter efter annoncen: