Vrede over dansk abortinitiativ

FÆRØERNE: Danmark skal holde fingrene for sig selv, når det drejer sig om abort på Færøerne. Så kontant er meldingen fra Nordatlanten til de danskere, som nu har sat en pengeindsamling i gang, så færøske kvinder kan få råd til at tage til Danmark og få foretaget en abort. Det er SF’s ligestillingsordfører Kamal Quereshi og Kvindeligt Selskab, som er initiativtagere til indsamlingen.
Færøerne har ikke fri abort, og det er i overensstemmelse med holdningen hos langt den største del af den færøske befolkning. Den færøske modstand mod dansk indblanding rækker således lige fra menigmand til regering. For eksempel kalder landsstyreformand for social- og sundhedsområdet, socialdemokraten Hans Pauli Strøm, det for en „grænseløs frækhed“, at danskere blander sig i Færøernes interne anliggender.
– Det er en nævenyttighed, der vidner om politisk uvidenhed. Vi befinder os i en politisk ordning i rigsfællesskabet, hvor Færøerne og Grønland har hjemmestyre. Det vil sige, at man styrer hjemme, og hvert land – også Danmark – har sin kultur og sin praksis, som også betinger lovene, siger Hans Pauli Strøm til Ritzau.
Ifølge præst i den færøske kirke Keldan, Pauli Høj, går den færøske harme både på, at de kristne værdier, som står stærkt på øerne, krænkes, men mindst lige så meget på, at danskere blander sig i noget, som færingerne mener, kun vedkommer dem selv.
– Det er nationalfølelsen, som bliver krænket. Selv ledere for de grupper på Færøerne, som er liberale og støtter fri abort, er utilfredse med den danske indblanding.
Pauli Høj vurderer dog, at holdningen til fri abort på de nordatlantiske øer er i færd med at rykke sig i en mere liberal retning.
– jeli