Temadag om tro og job

ÅRHUS – Det kan være svært at få Gudsforhold, ægtefælle, børn, menighedsliv og job til at gå op i en højere enhed i en stresset hverdag.
Derfor inviterer Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) én gang om året alle færdiguddannede til en inspirationsdag i Århus.
Arrangementet finder sted lørdag den 13. november i Skt. Pauls Kirke i Århus, og temaet for dagen er „Kampen for integritet.“ Englænderen Tim Vickers vil holde tre oplæg i løbet af dagen om „Sammenhængen mellem tro og job“, „Troen som en ressource på arbejdspladsen“ og „Hvordan lader jeg bibelsk integritet og kristne værdier få kød og blod på arbejdspladsen?“. Desuden vil psykoterapeut Jytte Fredgaard fra Farsø holde foredrag om selvværd og det at finde sin egen integritet i en stresset hverdag.
– ole