Biskopper blev ikke enige om homo-spørgsmålet

Bispemødet i sidste uge førte til, at der nu indføres forskellig praksis i landets stifterDet var hverken fugl eller fisk, da biskopperne på bispemødet i sidste uge skulle forsøge at finde en fælles holdning til spørgsmålet om kirken og dens forhold til de homoseksuelle. Resultatet af mødet blev, at seks af landets stifter samt biskoppen over Grønland fremover tilbyder en kirkelig velsignelse af homoseksuelle gennem et velsignelsesritual, der indebærer forbøn ved håndspålæggelse og eventuelt også en tilspørgelse à la den, som findes i folkekirkens ægte-skabsritual.
I fire stifter afviste biskopperne imidlertid at indføre et velsignelseritual, og dermed er der opstået en situation, hvor det kirkelige tilbud til homoseksuelle er forskelligt fra stift til stift. De fire biskopper, som har afvist et vielsesritual, er Karsten Nissen i Viborg, Niels Henrik Arendt i Haderslev, Elisabeth Dons Christensen i Ribe og Lise-Lotte Rebel i Helsingør.
Ifølge Kristeligt Dagblad var biskopperne dog enige om, at det ikke er muligt at udtrykke en fordømmelse af homoseksuelt partnerskab ud fra de negative holdninger til homoseksualitet, som findes i Bibelen.

Fare for kirkesplittelse

Ingen præster kan med det nye ritual dog tvinges til at medvirke ved en velsignelse af et homoseksuelt par. Alle har ret til at sige fra, ligesom alle præster har ret til at nægte at vie fraskilte.
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske er ikke begejstrede for det nye ritual, fordi det ikke indføres i alle stifter, og fordi det kun er et skridt på vejen mod deres egentlige ønske: nemlig et decideret vielsesritual på linje med folkekirkens ægteskabsritual.
Indre Missions formand, Christian Poulsen, siger derimod til Kristeligt Dagblad, at „Det er lykkeligt for folkekirken, at vi ikke fik et egenltigt ritual…Det er en ulykke, at nogle af biskopperne indfører velsignelse, men historisk set har folkekirken før levet med vranglærende biskopper, og det kommer den også til her. Men det er ikke kirkens ophør, for vi får ingen ritualbog på vores alter med et sådant ritual, som ville gå ind og blive en del af kirkens bekendelsesgrundlag“.
Biskop Kjeld Holm fra Århus Stift forventer dog, at et egentligt vielsesritual med plads i ritualhåndbogen vil være en realtitet om maksimalt fem år. Og skulle det ske, er Indre Mission nødt til at genoverveje deres position i det danske kirkeliv:
– Det vil betyde en splittelse af kirken, selv om vi ikke ved, hvordan det rent praktisk vil udmønte sig, siger IM-formand Christian Poulsen.
– Men det vil være en meget alvorlig situation, og vi giver et kraftigt signal om, at vi ikke kan overskue konsekvenserne, hvis noget sådant skulle ske. Nu er det jo ikke sikkert, at Kjeld Holm får ret, og det vil vi i hvert fald arbejde for, at han ikke får, erklærer Poulsen.