Forældreværdighed

Et af valgkampens store temaer er blevet familiepolitik. Det er et yderst vigtigt tema, som der i allerhøjeste grad er brug for debat om. Vi har gennem de sidste 50 år være vidne til, hvordan Socialdemokratiets ensretning af befolkningen også er slået igennem på børneområdet. Stort set alle er hoppet med på den bølge, at kvinder til enhver tid skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, så skal samfundet nok til gengæld passe børnene. Men det er en stor samfundsløgn, at dagplejer, vuggestuer og børnehaver er bedre kvalificeret til at tage vare på børnene end forældrene selv i almindelighed. Hvor mange unge mødre må ikke vride moderfølelserne om på sig selv, for at aflevere sit lille barn til pasning? Samfundet har presset forventningen ned over hovedet på familierne, at det er vigtigere at begge forældre arbejder ude, end selv at tage vare på sine børn. Hvilket parti tør give ansvaret for børneopdragelsen tilbage til forældrene? Hvilket parti vil genindføre forældreorlovsordningen, så det igen bliver legalt at nyde og yde et par år med sine små børn, så de kommer godt fra start. Hvilket parti tør sige, at vi må skaffe nogle flere deltidsjob, så børnefamilierne ikke bliver så tidsmæssigt presset? Det vil medføre, at der landet over skal indføres deltidspladser i institutionerne, hvilket ikke vil passe pædagogerne. Men hvis er børnene? Hvorfor er der så mange børn, der i dag har adfærdsproblemer eller har brug for specialundervisning? Er det fordi der var for lidt plads i daginstitutionen, for få computere på skolen eller er det fordi børnene ikke følelsesmæssigt er blevet tage vare på af deres forældre?
Vi har brug for en værdidebat og en holdningsændring, så man igen kan få lov med værdighed at sige, at „jeg passer mine børn selv“ og så blive respekteret for det store arbejde, det er at opdrage børn. Den forældregeneration, jeg tilhører, har penge nok! Vi har brug for at lære at prioritere at være forældre og så blive støttet deri af samfundet. Smid ikke flere penge i børnefamilierne uden at give os lov til at tage ansvaret for børneopdragelsen.

BrittaThomsen, 33 år, lærer, hjemmegående mor til fire børn
Bjerrevej 336, Bjerre,
8783 Hornsyld