Når Gud synes hamrende uretfærdig

Præst i Metodistkirken i Odense, Thomas Risager, udlægger bibelteksten


Hvad er det, Jesus vil sige med denne lignelse?
– At Guds retfærdighed set med jordiske øjne er hamrende uretfærdig. Der findes to retfærdighedsbegreber: Den menneskelige retfærdighed, som handler om millimeterretfærdighed og Guds retfærdighed, som handler om kærlighed. Og i denne tekst er de to begreber for alvor i konflikt med hinanden.
– Jesus vil vise, at det der med at skulle kvalificere sig og at skulle arbejde for at få den fulde løn – det er der ikke noget, der hedder længere. I denne tekst taler Jesus til jøder, som var vant til at skulle leve op til den jødiske lov, hvor det handler om kvalifikationer og om at leve op til. Men Guds retfærdighed siger, at du er brugbar og elsket, som du er. Du får den fulde dagløn, hvilket betyder, at du får det, som du har brug for, for at klare dig. Og det uanset om du har været med hele dagen eller først er kommet klokken 17.00.

Og er det så Jeus hovedpointe i teksten?
– Teksten er et klart opgør med den jødiske tænkning om, at man skal kvalificere sig, som blandt andet farisæerne havde svært ved at slippe. Jesus kommer i stedet med Guds nåde og Guds kærlighed og sender et klart signal til os: Vi kan ikke kvalificere os til Guds kærlighed – Gud elsker os og kan bruge os uanset hvad.
– Og det er et godt signal at sende ind i verden i dag. Mange mennesker er et produkt af, at hvis de ikke er superskarpe, så slår de ikke til. Vi skal vide, at vi lever i en verden, hvor vi er blevet vant til at kvalificere os. Vi uddanner os for at være kvalificerede til et job, og det er lige før, at vi også skal kvalificere os til at få en kæreste, ægtefælle og børn. Man kan se det på nogle af de reality-tv-shows, hvor det handler om at udvælge den rigtige partner. Livet er et hårdt ræs, hvor man hele tiden skal kvalificere sig.
– Mange kommer derfor let til at føle, at de er kommet bagud af dansen i livet, og det er et sygdomstegn i vores samfund. Men Gud tænker helt, helt anderledes om folk, end de ellers er vant til. Gud elsker hvert enkelt menneske – ikke for hvad det gør eller ikke gør, men fordi det er.

Hvorfor er klagen i vers 12 uberettiget? Enhver fagforeningsmand vil reagere på samme måde…
– Jamen, det er Guds retfærdighed og den jordiske retfærdighed, som kolliderer. Sagen bliver sat på spidsen her. Folk blev fyldt med forargelse, og det kunne let være undgået. Vingårdsejeren kunne bare have delt lønnen ud i modsat rækkefølge, men Jesus ønsker meget bevidst at udstille, hvordan Guds retfærdighed er. Målt med millimeterretfærdighed er det hamrende uretfærdigt, men Guds retfærdighed er kærlighed, og derfor får alle det samme, uanset hvor længe de har arbejdet. Alle har opfyldt, hvad de skulle, fordi de gik med hen i vingården.

Er det så også en pointe i teksten – at det handler ikke om, hvad du gør og kan, men om at du går med?
– Ja, og det er en af mine kæpheste. Det at være kristen handler ikke om at være eller gøre på en bestemt måde, men om en relation til Gud. Man siger ja til en relation med ham og lader sig lede af ham, uden at vide, hvad der kommer. Det gjorde Jesu disciple også. De fulgte ham, da han sagde „kom“, men de vidste ikke, hvad det ville føre til.

Hvad er meningen med vers 16?
– Igen taler Jesus til en større kreds. Lignelsen umiddelbart før denne i Mattæus-evangeliet slutter med de samme ord om, at de første skal blive de sidste, så de to lignelser hænger sammen. Mattæus skriver ind i en jødekristen sammenhæng, og jøderne havde altid været vant til, at de var de første, de udvalgte. Nogle mener, at Jesus med disse lignelser peger helt tilbage på jødernes 12 stamfædre og hele den jødiske arv. Men Guds retfærdighedsbegreb tager ikke hensyn til, at jøderne var de første, han går forbi dem og henvender sig til ikke-jøder, som ellers stod langt nede i køen. Det handler ikke om anciennitet eller kvalifikationer, men om Guds kærlighed.

Hvilken ting i denne tekst vil du stadig kunne huske om en måned?
– At Guds retfærdighed er hamrende uretfærdig set med jordiske øjne.


Artiklen fortsætter efter annoncen: