Navigator: Morgendagens KFUM og KFUK-leder

KFUM og KFUK vil med deres nye uddannelse, Navigator, træne unge i at lede projekter For halvandet år siden dumpede der er brev ind til Lars Dalum Kristensen i landsbyen Haverslev i Himmerland.

KFUM og KFUK’s fire nye Navigatorer: Maria, Majbritt, Eva og Lars. Foto: Jesper Hougaard Sørensen

Brevet var fra KFUM og KFUK og oplyste om en ny uddannelse i projektledelse, som skulle begynde januar 2005. Uddannelsen hedder Navigator og er målrettet unge ledere i alderen 19-23 år.
– Jeg blev med det samme fanget af idéen og sendte en ansøgning af sted, fortæller Lars, som sammen med tre andre gik igang med Navigatoruddannelsen den 5. januar.
– Jeg søgte om at komme på Navigator for at få en mere holdbar erfaring som leder og nogle kurser i projektledelse. Det vil give mig en mere sikker baggrund at være fortrolig med projekter, siger Lars.

Ingen lommepenge

Navigator fungerer på den måde, at lokalforeningerne i KFUM og KFUK kan søge om at få en Navigator ud og hjælpe med et konkret projekt. Foreningen sørger så for minimum kost og logi, hvorimod Navigatorerne selv må skaffe lommepenge.
– Det er lidt forskelligt fra sted til sted, hvad man får stillet til rådighed. Jeg skal for eksempel på Blåkilde Ungdomsskole, som ligger et stykke fra Skjern, hvor mit projekt foregår, så jeg har fået en bil at køre rundt i, forklarer Lars.

Fem intense måneder

Inden Navigatorerne bliver sendt ud i landet, skal de gennemføre et fireugers kursus på Rønde Højskole kaldet „Kompetencer med Værdi“. Dernæst skal de en uge til hovedkontoret i Århus og have et kursus i kristendomsoplysning for siden at tage en uge til Norge for at studere en lokalforening. Hele uddannelsesforløbet afsluttes med tre måneders praktik i lokalforeningerne samt 14 dages fællesevaluering, inden KFUM og KFUK i slutningen af maj tager afsked med deres første hold Navigatorer.

Tryg børnedisko i Vestjylland

Lars’ projekt i Skjern hedder Teendisko og handler om at etablere et diskotek for de 11-15-årige i byen; et diskotek, som kan være et tryggere alternativ til byens øvrige diskoteker. Lars kender endnu ikke sin præcise rolle i projektet, men han ved, at han ikke skal være leder for det.
– Jeg skal være en del af projektgruppen, men det hele skal ledes af lokalforeningens næstformand, oplyser han.
Lars’ Navigatorkolleger skal beskæftige sig med henhodsvis lederrekruttering på Bornholm (Maria Boll Jensen), integration i Gellerup (Majbrit Billesø Jensen) og teen-sommerlejr i distrikt Århus (Eva Kofoed Kristiansen).

Født KFUM og KFUK’er

Lars har været slæbt med til møder, søndagsskole og lejre, siden han lå i liften.
Som 18-årig havde han for første gang lederopgaver i KFUM og KFUK-regi, da han på foreningens landslejr, Ung Uge, i år 2000 var leder for en gruppe på otte-ti personer i alderen 13-16 år.
– Mine opgaver bestod i at holde andagter for gruppen og sørge for dem ved de forskellige arrangementer,vi var til. Og så stod jeg til rådighed, hvis der var nogle praktiske spørgsmål, de skulle have svar på, fortæller Lars.
Siden dengang har Lars i sin lokale KFUM og KFUK-klub stået for forskellige arrangementer og programmer, omend det har været i begrænset omfang.
Til sommer satser han på at begynde på lærerseminariet i Århus.