Åke Green bleb frikendt

Pinsepræst Åke Green blev frifundet for homo-hetz – anklager ventes at anke dommenSVERIGE: Göta Hovrätt frikendte i fredags pinsepræsten Åke Green fra anklagen om at have begået hetz mod de homoseksuelle. Anklagemyndigheden har dog endnu ikke afgjort, om den vil anke dommen til den svenste højesteret. Det anses dog for at være sandsynligt, at rigsadvokaten på grund af sagens principielle karakter vil lade sagen gå videre i retssystemet.
Sagen handler om, at Åke Green i en prædiken i pinsekirken i Borgholm på Öland talte om homoseksualitet som en synd og dernæst kaldte den en sygdom, en besmittet tanke, et sygt hjerte og en cancersvulst på samfundskroppen. Siden 2003 har de homoseksuelle i Sverige været omfattet af loven om hetz mod folkegrupper, og juraen i sagen drejer sig om, at dette retsprincip ifølge anklageren kolliderer med princippet om religions- og ytringsfrihed. Men det var Göta Hovrätt altså ikke enige i.

Ingen jubelscener

Åke Green selv fortryder ikke sine formuleringer i prædikenen. Til den svenske avis Dagen siger han:
– Jeg ville ikke formulere mig anderleds, hvis jeg skulle holde den samme prædiken i dag. Det er nok en del af min personlighed at være tydelig, når jeg prædiker. Men efter at have levet med denne prædiken i et par år, skal det da blive skønt at vende sig mod noget andet.
Anklagemyndigheden har frem til den 11. marts til at anke dommen.

Tilfredse homoer

Reaktionerne på frifindelsen har været mange. Mange kirker, enkeltpersoner og præstekolleger har ønsket Åke Green tillykke, men der har også været negative kommentarer. Åke Green oplyser dog, at han er blevet kontaktet af repræsentanter fra homobevægelsen, som har givet udtryk for, at det var godt, at han blev frikendt. De frygtede, at de ville have fået folkeopinionen imod sig, hvis Göta Hovrätt havde stadfæstet eller skærpet byrettens dom på en måneds fængsel.