Baptistformand trækker sig fra posten

BaptistKirkens landsformand Torben Andersen har besluttet at trække sig efter kun godt et halvt år på posten.

Torben Andersen stopper som formand for baptisterne

Beslutningen skyldes alvorlig sygdom i Torben Andersens nærmeste familie, og de seneste to måneder har han været fritaget for formandsposten for at kunne tage sig af familien.
Torben Andersen er til daglig præst ved Pandrup-Birkelse Baptistmenighed, hvor han har været siden 1998. Inden da var han først ungdomspræst i København og siden præst ved Bornholms Baptistmenighed.
Sideløbende har han haft en lang række opgaver i BaptistKirkens landsdækkende arbejde som formand for Hjemmemissionsudvalget og som landssekretær i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund. Og så er det desuden blevet til et års missionsarbejde i Indien og Nepal med projektet Vestens Unge.
14. juli sidste år blev han valgt som landsformand for de 50 danske baptistmenigheder på BaptistKirkens missionsstævne i Mariager.
I det seneste nummer af bladet Baptist forklarer Torben Andersen om baggrunden for sin beslutning om at stoppe som landsformand.
– Det har været en svær beslutning, men jeg ser ingen anden mulighed. Presset på os som familie er ikke blevet mindre de sidste uger, og ressourcerne er ikke til en så vigtig opgave nu. Det gælder både kræfter, engagement og tid, siger han.
Han sammenligner blandt andet familiens situation med flodbølgen, der ramte Asien i julen.
– Sygdom, kriser og naturkatastrofer er ikke efter Guds vilje, men livsvilkår i en falden verden. Som kristne har vi håbet om Jesu genkomst, og at alt bliver genoprettet med ham. Det inkluderer den ny himmel og jord, som Bibelen beskriver. Og der er livsvilkårene bare gode. Der er ingen sygdom, kriser eller naturkatastrofer.
Torben Andersen har været glad for tiden som formand og det samarbejde, han har været en del af.
– Generelt har jeg oplevet en stor villighed til at ville finde Guds vej i de mange spørgsmål og opgaver. Også at turde gå nye veje. Netop dette håber jeg fortsat må kendetegne BaptistKirken. Der er uanede muligheder for mission, hvis vi vover at tage de skridt, der skal tages, siger han.
Lone Møller-Hansen, der de seneste måneder har været valgt som stedfortrædende formand, fortsætter på posten, indtil der vælges en ny på missionsstævnet til sommer.
– ole