Ny præst vil styrke bagdøren

ÅRHUS – Som det tidligere er fremgået af Udfordringen er cand. theol. Keld Dahlmann blevet ansat som ny præst i Århus Valgmenighed. Han afløser Anders Michael Hansen, som nu er rektor på SALT.
32-årige Keld Dahlmann Hansen har været hjælpepræst på halv tid i valgmenigheden de sidste tre år og kender derfor arbejdet særdeles godt indefra.
Tidligere har han blandt andet været konstitueret landsleder i YFC og landsleder i Børne- og Ungdoms Oase.
En af de opgaver, Keld Dahlmann blandt andet skal forsøge at løse, er at styrke menighedens bagdør.
– Vi er en menighed, der er stærk ved fordøren, men vi er svagere ved bagdøren. Vi har været gode til at optage nye mennesker i fællesskabet – også dem uden kirkelig baggrund. Men det har været en udfordring at fastholde folk, når de bliver familier og erhvervsaktive, siger han.
Et vigtigt skridt på vejen er, at Århus Valgmenighed for første gang i sine 14 år har fået sin egen bygning. Den ligger på Lokesvej i Åbyhøj, og netop nu arbejdes der på at sætte den 680 kvadratmeter store bygning i stand.
Århus Valgmenighed har pt. 261 medlemmer.
– ole