At slippe sit liv

„Jeg er korsfæstet med Kristus“ (Gal. 2,20)

Oswald Chambers:
Engelsk forfatter og
bibelskolelærer (1874-1917)

Ingen bliver nogensinde forenet med Kristus, før han er villig til at slippe ikke blot synd, men hele sin måde at se tingene på. At blive født ovenfra af Guds Ånd betyder, at vi må kaste los, før vi griber fat, og i de første stadier vil det sige at slippe alt hykleri. Det, vores Herre og Mester vil, vi skal give ham, er ikke godhed, ærlighed eller stræben, men rigtig, solid synd. Det er alt, hvad han kan fa fra os. Og hvad giver han os i bytte for vores synd? Rigtig, solid retfærdighed. Men vi må holde op med at foregive at være noget som helst og op­give ethvert krav om at fortjene Guds velvilje.
Derefter vil Guds Ånd vise os, hvad vi mere skal opgive. Det må komme dertil, atjeg giver afkald på mit krav om at have ret over mig selv i nogen som helst henseende. Er jeg villig til at give slip på alt, hvad jeg ejer, på alle mine følelser, ja på alting, og blive ét med Jesu Kristi død?
Der er altid en bifter, pinlig skuffelse, vi må igennem, før vi vir­kelig giver slip. Når et menneske virkelig ser sig selv, som Herren ser ham, er det ikke kødets afskyelige synder, der forfærder ham, men hans hjertes gruelige hovmod overfor Jesus Kristus. Når han ser sig selv i Herrens lys, skærer skammen, forfærdelsen og skyld­bevidstheden ham dybt i sindet.
Hvis du overvejer spørgsmålet om du skal give slip, så stå krisen igennem. Giv slip på alt, og Gud vil gøre dig duelig til alt, hvad han kræver af dig.


Selv om Oswald Chambers kun har skrevet én bog selv, bærer over 30 titler hans navn. Bøgerne blev til ved, at hustruen Biddy skrev notater fra hans bibeltimer. Efter Chambers død blev det hustruens og datterens livsopgave at videregive hans ord til hele verden. Bogen Alt For Ham er den mest læste andagtsbog i den engelsksprogede verden.