Hvad er påske egentlig?

Svar findes i Ugen som forandrede verden – en bog til fordybelse i påskens store og de for kirken mest afgørende begivenhederVi skal igen fejre påske og sammen med påsken læse og høre Bibelens dejlige beretninger fra den stille uge. Vi kan naturligvis hente dem direkte fra Bibelen, men vi kan også hente dem fra Erik Ågårds dejlige bog Ugen som forandrede verden – en lille bog om påsken, som netop er udkommet.
Ifølge den kirkelige teologi er påsken kirkeårets største begivenhed – større end julen, men det er bare aldrig blevet rigtigt anerkendt i det danske folk, måske ikke en gang rigtigt hos kirkens folk. Men påskens begivenheder er det centrale omdrejningspunkt i den kristne tro og bør have en langt større plads i såvel kirkens som befolkningens bevidsthed. Derfor glæder jeg mig rigtig meget over Erik Ågårds lille bog, som fortjener stor udbredelse, men desværre næppe får det.

Stof til eftertanke

Bogens ærinde er fordybelse i påskens store begivenheder. Den kan bruges til meditativ læsning i dagene op til påske eller i påsken, men man kan også hente gode, relevante oplysninger i den. Bogen er inddelt i 12 afsnit, som hver rummer en evangelieberet-ning, en forkyndende evange-lieudlægning, et stykke billedkunst, en relevant salme, en bøn og nogle oplysende kommentarer.
Evangelieberetningerne er først og fremmest læsninger til påsketidens helligdage fra palmesøndag til 2. påskedag. Derudover møder vi Matthæ-usevangeliets beretninger om, hvad der skete i Jerusalem i hverdagene mellem palmesøndag og skærtorsdag: om tempelrensningen, Jesu tale om det største bud i loven og om salvningen af Jesus i Bethania. De bibelske beretninger giver sammen med evangelieudlægningerne, kommentarerne, billedstoffet og nogle bønner stof til personlig eftertanke.
Værdifulde bidrag fra bibelsk kunstverden
Billedstoffet er gamle og nye kunstværker fra den bibelske kunstverden. De er vidt forskellige i tid og udtryksform, men er hver for sig med til at give beretningerne nogle værdifulde tolkninger. Det anbefales at give sig god tid til at gå ind i det enkelte kunstværk. Kunstværkernes tilblivelse strækker sig fra 900-tallet og frem til 2003. Vi møder en mosaik, et relief, freskoer og en række oliemalerier, og der er lidt for enhver smag. Nogle af kunstværkernes „bagmænd“ er ukendte, men der er også kunstværker af f.eks. Rem-brandt, El Greco og Emil Nolde.

I gode rammer

Salmerne er alle hentet fra den nye danske salmebog og indeholder gammelkendte salmer, men også nogle nyere. De afsluttende bønner er hentet fra forskellige tider og lande.
Gennem hele bogen finder man en smal spalte på hver side med et nødvendigt minimum af oplysende kommen-tarstof til evangelieberetninger, billeder, salmer og templet og den jødiske påske. Kommen-tarstoffet er værdifuldt baggrundsstof.
Bogens 12 hovedafsnit er indrammet af et præludium af Alexis Tolstoy (1882- 945) og et postludium af Sct. Patrich, Irlands apostel og nationalhelgen, der levede ca. 390-460.

Fortrinlig gavebog

Jeg har med stor glæde læst Ugen som forandrede verden og glæder mig til at genlæse den i påskedagene. Hjemme i Grønland ville jeg have kaldt den en fortrinlig kaffemikgave, men nu går vi ikke så meget til kaffemik i Danmark. Tag den alligvel gerne med som vært- og værtindegave, fødselsdagsgave eller bare som en dejlig gave til gode venner.

Erik Ågård:
Ugen som forandrede verden – en lille bog om påsken
60 sider • 138 kr.
Unitas