Lidia fik et syn om vækkelse

Et syn om natten skabte i 1999 en vision for et særligt vækkelsesarbejde i København.
Nu skal konceptet spredes til resten af landet med Herning som første stop på turenI 1999 havde Lidia Hesselberg
et syn, hvor hun så tusindvis
af unge kristne samlet
i enhed for at søge Gud.- Klokken 1 om natten vækkede
Gud mig med et syn. Jeg
så masser af unge mennesker
prise og tilbede Gud. De fik
ordet forkyndt, og stedet rystede.
Dørene blev revet op,
og de løb ud i Københavns
gader. De prædikede for alle,
de mødte, nogle sang, andre
dansede, overalt blev Jesu
navn råbt ud, fortæller Lidia.
– Jeg mærkede Helligåndens
nærvær stærkt og begyndte at
bede. Jeg hørte ham sige: „I
enhed må Københavns kirkeungdom
nå de fortabte.
Da Lidia fortalte sin mand
om synet, begyndte han at
græde, for det var netop en
bekræftelse på, hvad Gud
havde lagt på hans hjerte. Så
parret besluttede sig for at forsøge
at samle hovedstadens
unge kristne.

Genopliver konceptet

Fire gange i løbet af 1999 og
2000 lykkedes det at samle
unge fra cirka 10 folke- og frikirker
til en dag med masser
af bøn og forkyndelse, inden
man sluttede med frimodigt at
gå på gaden med det kristne
budskab.
Hurtigt opstod der en organisation,
som fik navnet Ung
Vækkelse.
– Vi oplevede, at Gud virkede,
og at 30 mennesker blev
frelst ved sådan et arrangement,
fortæller Andreas Bruhn
fra Ung Vækkelse.
De sidste fem år har arbejdet
ligget stille indtil nu, hvor
visionen igen har fået kraft.
Denne gang ikke bare for København,
men for hele Danmark.
Derfor har Ung Vækkelse nu
skrevet ud til en lang række
kirker og kristne organisationer
med en opfordring om at benytte
konceptet.
Første arrangement på listen
finder sted i Herning den 16.
april, hvor Ung Vækkelse sammen
med frikirken Jesushuset
og andre menigheder i Herning
vil tage det gamle koncept
op igen.
Ung Vækkelse har base i frikirken
Faderhuset i København,
men grundlaget for arbejdet
er fælleskirkeligt.