Den endelige dom

Vi får ofte i Bibelen at vide, at den dag vil komme, da vi skal stå for Gud og blive dømt. Det er nødvendigt, at den finder sted, så vi bedre kan berede os til denne vigtige begivenhed. Skrifterne lærer os, at alle mennesker vil blive dømt efter deres gerninger ( Joh.Åb. 20-12). „ Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, det er Livets bog, og de døde blev dømt efter deres gerninger i følge det, der stod skrevet i bøgerne.“ Her henvisese til „Den endelige dom“.

Bjarne Bæk
Finlandsvej 6
7800 Skive