Til døden skiller jer ad

Biskop skriver lærerigt og viist om den kærlighed, der vokser, og den kærlighed, der langsomt dørElisabeth Dons Christensen har skrevet en bog om, hvor sårbart samlivet mellem ægtefæller er – en bog „om kærligheden og døden – og om kærlighedens død“.
Forfatteren er kendt med døden. Ikke kun fordi hun er præst og nu biskop, men fordi hun privat har haft den tæt inde på livet adskillige gange: I 1966 døde hendes lillesøster (12 år gammel), i 1978 hendes ældste bror og i 1989 hendes næstældste; inden da, i 1984, var hendes far død, og i 1995 var det så hendes første mand, der pludselig døde.
I Det sårbare samliv er der et kapitel, der har overskriften Døden, og man kan spørge, hvorfor en bog om „voksen kærlighed“ også beskæftiger sig med døden?
Det er der god mening i, og det er tydeligvis netop det, biskoppen gerne har villet understrege med sin bog om kærlighed: Vi mærker den først for alvor, når den gør ondt – når døden skiller os ad, og det er for sent at gøre noget ved alt det, der kan dræbe kærligheden – og for sent at glæde sig over den. Det er først, når vi står ved den elskedes eller afholdtes (alt) for tidlige dødsleje eller kiste eller grav, at vi rigtig bliver klar over, hvad han eller hun betød for os.

Elisabeth Dons Christensen har været biskop i Ribe siden 2003

Meget i bogen er skrevet i det perspektiv.

Med evigheden – og uden

Men perspektivet rækker videre: „som fiskens element er vandet, så er kærlighedens element varigheden“ – eller måske endda evigheden, hvilket faktisk ville være i overensstemmelse med noget af det, hun skriver, fx: „Kærligheden bærer evigheden i sig“; for hvad Gud har sammenføjet, er det umuligt for mennesker at adskille.
Hendes synspunkt er, at kærlighedsforhold og ægteskaber, hvor der slet ikke er plads til Gud, helt er overladt til sig selv. Dermed må de forsøge at leve op til egne – eller måske især andres – forestillinger om, hvordan sådanne forhold skal leves. De kan sammenlignes med skibe, der sejler formålsløst rundt, til de støder på grund eller støder sammen med andre – i stedet for at sejle med ret kurs mod fastlandet.

Livsbekræftende

Bogen har gode og oplysende kapitler om kærlighedens faldgruber, om kærligheden i europæisk kultur, om kærlighed, seksualitet og kvindesyn i Bibelen og om det kristne menneskesyn.
Om erotik skriver hun ret stærkt ud fra den holdning, at „slaget om ægteskabet afgøres nu engang i ægtesengen“.
Det er en livsbekræftende bog, der også bekræfter, at livet er evigt, at det fortsætter på den anden side af døden sammen med Gud.

Elisabeth Dons
Christensen:
Det sårbare samliv
192 sider • 199 kr.
Rosinante