4. maj-fest i Adventskirken

VANLØSE: Adventskirkens historie er tæt forbundet med besættelsestiden og befrielsen. Under krigen blev der samlet ind til kirken over hele landet, og selve kirken blev indviet den 3. september 1944.
Resten af kirkens lokaler kom til i 1945 og 1946. Øverst i kirkens altansal kan man den dag i dag se en fantastisk nationalromantisk frise over sangen ”En lærke letted’”- der jo handler netop om Danmarks befrielse.
Onsdag den 4.maj om aftenen er kirken pyntet med bøgegrene og bånd i de allieredes farver, som man gjorde det for 60 år siden. Budskabet fra Radio London om tyskernes overgivelse vil lyde fra højttalere i kirken, og der vil ud fra bibellæsninger, digte om frihed og fred, historier fra krigens tid og meget andet blive sat fokus på de historiske begivenheder og på mange af de menneskelige og etiske problemstillinger krigens tid satte mennesker i.
Der vil naturligvis også være levende lys i alle kirkens vinduer, ligesom der også vil være alsang med nogle af de sange og salmer, som knytter sig til frihed generelt og befrielsen i særdeleshed.
– jeli